Vernieuwde Coronamaatregelen

Vernieuwde Coronamaatregelen

Het coronavirus is nog niet verslagen maar we mogen niet opgeven. Helaas zijn weer nieuwe (landelijke) maatregelen nodig, ook voor Psychologiepraktijk van Buuren.

Allereerst hopen wij dat het met jou, jouw familie en vrienden (nog steeds) goed gaat.

Helaas is er weer een toenemend aantal besmettingen in Nederland met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak blijft om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zullen vanaf dinsdag 29 september 2020 de Coronaregels binnen Psychologiepraktijk van Buuren aanscherpen.

We hopen dat je een beetje tijd kunt vrijmaken om onze nieuwe Coronaregels door te nemen zodat je op de hoogte bent van de maatregelen die Psychologiepraktijk van Buuren neemt voor jouw en onze veiligheid. Deze maatregelen zijn tijdelijk en gelden totdat overheden anders bepalen.

Hoe gaan we dat doen:

• Wij werken met ons hele team naar een verantwoorde openstelling;
• Onze intakegesprekken en behandelgesprekken kunnen zowel digitaal (via beeldbellen) of onder voorwaarden persoonlijk plaatsvinden;
• De behandelingen door de therapeuten mogen doorgaan;
• Wij hanteren de 1.5 meter maatregel.

De behandelkamers:

• Wij hebben een schoon klimaat in onze praktijk waar besmettingen zo min mogelijk de kans krijgen om te verspreiden;
• De behandelkamers worden dagelijks schoon gemaakt;
• De behandelkamers worden zo veel mogelijk geventileerd.

Hygiëne:

• Kom maximaal 5 minuten voor de afspraak naar de praktijk;
• Bij binnenkomst zullen wij je vragen je handen te desinfecteren met een desinfecterende vloeistof;
• Wij vragen je niet met je hand in je mond of aan je gezicht te komen;
• In de wachtruimte en behandelkamers hanteren we de 1.5 meter maatregel;
• Je wordt gevraagd om niemand mee te nemen naar de praktijk, uitzondering hierop is als hiervoor noodzaak is en dit is overlegd met de behandelaar;
• De folders en magazines zijn tijdelijk verwijderd;
• Het is voorlopig niet mogelijk om gebruik van het toilet te maken;
• Je wordt opgehaald uit de wachtkamer door de behandelaar;
• Helaas mag u geen gebruik maken van onze koffie, thee en water faciliteiten;
• Er worden geen handen geschud. Ook ander lichamelijk contact, hoe vriendelijk ook bedoeld, is niet gewenst;
• Hoest en nies in een tissue of in de binnenkant van je elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct zelf weg.

Je afspraak:

Het beleid dat we volgens is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom zullen wij je vooraf van een afspraak de volgende vragen stellen:
• Heb je nu corona?
• Hebben je huisgenoten/gezinsleden nu corona?
• Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heb je één of meerder van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden celcius)?
• Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Ben je in thuisisolatie?

Indien je JA antwoord op één van deze vragen moeten wij je behandeling of consult uitstellen en een andere afspraak maken (kosteloos).

Vragen?

Wij gaan ervan uit hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, indien u vragen heeft kunt u het algemene nummer bellen (06 – 22 86 68 81) of contact opnemen met het algemene e-mail adres info@psychologiepraktijkvanbuuren.nl.

Wij danken je alvast voor je medewerking. Samen krijgen we Corona onder controle!

Tot binnenkort!

Team Psychologiepraktijk van Buuren
29-09-2020