Cognitieve gedragstherapie

Gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over de gebeurtenissen staan centraal.
Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde behandelwijze die op het heden en de toekomst is gericht.

Cognitieve therapie

Gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over de gebeurtenis staat centraal.

In de cognitieve gedragstherapie wordt ervan uit gegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die je negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar je negatieve gedachten. Wanneer je je negatieve gedachten anders interpreteert krijg je een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Verandering van de manier van denken

In de cognitieve therapie onderzoek ik samen met jou of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt vaak in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het veranderen van de manier van denken die je met een emotioneel probleem hanteert.

Samen zoeken wij uit welke geschiktere manier van denken passend is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maak ik gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkopdrachten.

Verander de manier van denken

"Ik help je om je sterke kanten in te zetten om je klachten de baas te worden."
Melissa van Buuren | Psycholoog

Klachten

Er zijn veel psychische klachten. Heb jij bijvoorbeeld last van angst, stress, trauma, burn-out of moeite met rouwverwerking? Voor elke klacht is een specifieke behandeling. Klik door voor specifieke informatie over klachten, symptomen en behandelingen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandelplan te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >