EMDR-therapie

Als je last hebt van de gevolgen van traumatische of schokkende ervaringen, zoals een verkeersongeval, geweldsmisdrijf of andere ervaringen die veel invloed hebben op het dagelijkse functioneren en leven.
Eye Movement Desentisation and Reprocessing, een therapievorm voor als je last blijft houden van de gevolgen van traumatische of schokkende ervaringen.

Wat is EMDR?

Bij opdringende herinneringen aan schokkende gebeurtenissen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw informatie verwerken. EMDR is een kortdurende effectief bewezen behandelmethode om ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die mensen nog niet goed hebben verwerkt alsnog te verwerken.

Voor welke klachten is EMDR bedoeld?

Na een ingrijpende of schokkende gebeurtenis kan je klachten en problemen vertonen. Zo kan je last krijgen van intrusies (nachtmerries, flashbacks), vermijding (sociaal terugtrekken, vermijden van bepaalde personen/ plaatsen) en hyperarousal (prikkelbaar, hyperactief, rusteloos). Soms kunnen er gedragsveranderingen plaatsvinden zoals (in)slaapproblemen, angsten, somberheid, vaker emotioneel zijn, woedeaanvallen, dagdromen, schaamte of schuldgevoelens. Ook kan het zijn dat je lichamelijk klachten ervaart of onzeker bent over jezelf.

Wat zijn de te verwachten effecten van EMDR?

Door EMDR verliezen herinnering hun kracht en emotionele lading. Herinneringsbeelden veranderen, worden wazig of verdwijnen naar de achtergrond. Minder onprettige aspecten van dezelfde situatie kunnen naar voren komen. Zo wordt het steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. Het kan ook zo zijn dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Op deze manier krijgt de gebeurtenis beter een plekje in de levensgeschiedenis. Je kan op verschillende gebieden weer beter gaan functioneren.

Hoe werkt EMDR?

Tijdens de behandeling wordt de onaangename gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Tegelijker wordt een afleidende taak aangeboden. Dit kan op verschillende manieren:

  • Het met de ogen volgen van de hand van de therapeut die op 30 cm afstand van het gezicht heen en weer beweegt;
  • Het met de ogen volgen van een lichtgevend balletje (op een lichtbalk) die op 30 cm van het gezicht heen en weer beweegt;
  • Het luisteren naar tikjes via een koptelefoon. Er worden tikgeluiden aangeboden en afgewisseld in het linker en rechter oor;
  • Tactiele stimulatie door afwisselend op de rechter of linker hand/been van de cliënt te trommelen of te tappen;
  • Een combinatie van de beschreven manieren.

Door deze afleidende taak kan informatieverwerking beter plaatsvinden.

Er is nog geen sluitende theoretische verklaring voor het werkingsmechanisme van EMDR. Onderzoek hiernaar is nog volop in ontwikkeling.

Hoe verloopt een EMDR behandeling?

De EMDR behandeling wordt toegepast door middel van een vaststaand protocol. De procedure kent een aantal vaste stappen:

Stap 1: De psycholoog vraagt je vanuit het hier en nu aan de gebeurtenis terug te denken met daarbij alle bijbehorende beelden, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Dit gebeurt om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen en om het verwerkingsproces op te starten.

Stap 2: Je denkt opnieuw aan de gebeurtenis, nu in combinatie met een afleidende taak.

Stap 3: Na elke set van afleiders (ong. 30 seconde) volgt een korte pauze waarin je vertelt wat er bij je opkomt of wat er veranderd in je gedachten of lichaam.

Stap 4: Met enige regelmaat wordt de spanning die het beeld oproept geëvalueerd. Als de spanning voldoende is gedaald wordt je aangezet negatieve, niet helpende gedachten over jezelf of over het trauma te veranderen in positieve helpende gedachten.

Stap 5: Er wordt nagegaan of je nog ergens spanning in je lichaam ervaart. Vervolgens wordt de behandeling positief afgesloten met positieve ervaringen.

Nadelen van EMDR

De effecten kunnen nog even doorwerken, wat goed is. Daarnaast is het een veelgehoorde klacht dat cliënten na de EMDR hoofdpijn en vermoeidheid kunnen ervaren. In sommige gevallen kan je ook het idee hebben dat je de regie kwijt bent als je er bijvoorbeeld nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Dit houdt meestal niet langer dan drie dagen aan, omdat er dan als het ware een nieuwe evenwicht is ontstaan.

Declareren

Behandelingen kan je achteraf declareren bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden van je aanvullende verzekering.

Voor meer informatie over onze behandelingen, psychologen, werkwijze en tarieven kijk op de desbetreffende pagina’s.

Creëer nieuwe gedachten & inzichten

"Ik help je om je sterke kanten in te zetten om je klachten de baas te worden."
Melissa van Buuren | Psycholoog

Klachten

Er zijn veel psychische klachten. Heb jij bijvoorbeeld last van angst, stress, trauma, burn-out, een depressie of moeite met rouwverwerking? Voor elke klacht is een specifieke behandeling. Klik door voor specifieke informatie over klachten, symptomen en behandelingen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandeldoelen te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >