Werkwijze psycholoog

Je zoekt professionele hulp of ondersteuning om je psychische klachten de baas te worden, dan sta jij centraal.
"Ik help je om je sterke kanten in te zetten om je klachten de baas te worden."

Jij staat centraal

Je zoekt professionele hulp of ondersteuning om je psychische klachten de baas te worden.

Ik vind het daarbij belangrijk om samen met jou te zoeken naar je eigen krachten en daaruit te putten. Die krachten zijn voor iedereen anders. De één vindt bijvoorbeeld kracht en steun in het christelijk geloof, terwijl de ander kracht put uit andere inspiratiebronnen. Daarom sluit ik altijd aan bij jouw persoonlijkheid en karakter. Dat is belangrijk, want zo heb jij het meeste baat bij mijn ondersteuning.

Het eerste gesprek
Dit vindt meestal plaats in mijn praktijk. Maar ook als je bijvoorbeeld niet in de buurt woont, in het buitenland verblijft of als je wegens medische redenen niet zo mobiel bent is mijn zorg dichtbij. Je kunt dan via beeldbellen (veilige videoverbinding) het gesprek voeren.

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we wat je klachten zijn, wanneer die voorkomen, wat je achtergrond is en hoe ik je kan ondersteunen. Om een goed beeld van je klachten te krijgen, vul je vooraf de intake vragenlijst in.

Belangrijk! Bij je eerste afspraak neem je mee:

  • Eventueel een verwijsbrief van je huisarts
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • PIN-pas voor de betaling van het intakegesprek

Vul vóór je intake de vragenlijst in:

Voorafgaand aan het intakegesprek bij Psychologiepraktijk van Buuren, vul je de intake vragenlijst in. Het doel hiervan is voorafgaand informatie te verkrijgen over jou, jouw klachten en persoonlijke achtergrond.

Diagnose en behandelplan

Tijdens je tweede afspraak bespreken we jou behandeldoelen en vertel ik je welke behandelvorm het best past bij jou klachten. Jij beslist daarna of je door wilt gaan met de behandeling. Als dat zo is, stel ik een persoonlijk behandelplan op.

Het behandelplan bevat:

  • De behandeldoelen;
  • De behandelwijze.

We evalueren regelmatig het behandelplan en stellen het als het nodig is bij. Indien gewenst kan je een schriftelijke afdruk van het behandelplan ontvangen. 

Behandelsessies

We maken samen een schema hoe vaak je behandeld wordt. Een behandelsessie duurt 45 minuten. Meestal begin je met een tweewekelijkse behandeling, waarna de tijd tussen twee afspraken steeds langer wordt.

Ook geef ik je huiswerkopdrachten mee, waar je in je dagelijkse leven mee aan de slag gaat.

Sessies dienen direct na afloop per PIN te worden voldaan. Afhankelijk van je zorgverzekering kun je (een deel van de) factuur met gemaakte behandelkosten achteraf declareren bij je zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over onze behandelingen, psychologen en tarieven kijk op de desbetreffende pagina’s.

De psycholoog

Mijn naam is Melissa van Buuren; psycholoog, vrouw, moeder, iemand die midden in het leven staat en een mensen-mens. Mijn passie is mensen helpen om te groeien of hun problemen de baas te worden. Écht luisteren naar iemand is het startpunt om verder te komen.
Lees verder >

Inloop Psycholoog

Heb je een probleem, vraag of hulp nodig? Maar weet je niet of een psycholoog iets voor je kan betekenen en of je een klik hebt met de psycholoog? Onze visie is dat iedereen een probleem gratis moet kunnen voorleggen bij de juiste hulpverlener zonder dat direct de meter begint te lopen.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >