Diagnostiek Psychotrauma en PTSS

Je denkt dat je ADHD of ADD hebt en je wil dit graag laten onderzoeken zodat je je je klachten gericht kan aanpakken.
"Ik dacht dat het allemaal wel wat mee viel, maar mijn psycholoog dacht daar anders over. Op advies heb ik, na aanhoudende klachten na het doormaken van een traumatische gebeurtenis, diagnostiek laten doen. Nu ik weet dat ik een PTSS heb, kan ik een passende behandeling volgen."

DIAGNOSTIEK PSYCHOTRAUMA EN PTSS

Hoe ziet psychodiagnostiek naar traumagerelateerde stoornissen eruit?

Psychologiepraktijk van Buuren, locatie Rotterdam Alexandrium, is gespecialiseerd in traumadiagnostiek en – behandeling van volwassenen met traumagerelateerde klachten. 

Aanmelding

Er zijn drie routes die doorlopen kunnen worden om traumadiagnostiek te kunnen laten uitvoeren.

 • Direct via de huisarts met een verwijzing voor traumadiagnostiek

De eerste stap die gezet moet worden is een afspraak maken bij je huisarts, zodat je huisarts kan inschatten of er mogelijk sprake is van traumagerelateerde klachten. Indien de huisarts het vermoeden heeft dat er inderdaad sprake kan zijn van deze klachten kan je huisarts een verwijsbrief schrijven en deze versturen via ZorgDomein. 

 • Na een (reguliere) intake op indicatie van de (regie-)behandelaar

Wanneer je een intakegesprek hebt gehad en er tijdens de intake naar voren komt dat er sprake is van traumagereleerde klachten maar er nog vragen zijn over ofwel de best passende setting voor behandeling (BGGZ/ SGGZ), ofwel de diagnostiek nog niet volledig duidelijk is ofwel de behandelmethode en/of route nog niet helder is. De intaker zal dan, in overleg met de regiebehandelaar, een voorstel doen om eerst te beginnen met traumadiagnostiek zodat daarna advies kan worden uitgebracht over de diagnosestelling en behandeling.

 • Gedurende de lopende behandeling op indicatie van de behandelaar

Wanneer een lopende behandeling stagneert omwille van de traumagerelateerde klachten, kan er ook tijdens een behandeling geadviseerd worden om eerst de traumageleteerde klachten beter in kaart te brengen en te kijken of en in welke vorm behandeling hierop geïndiceerd is.

Screening

Wanneer je direct door de huisarts wordt verwezen voor traumadiagnostiek zullen wij om te beoordelen of wij een geschikte behandeling kunnen aanbieden een kort screeningsproces uitvoeren, dat bestaat uit:

 • Beoordelen van de verwijsbrief;
 • Er zal een telefonische screening plaatsvinden door één van onze (GZ-)psychologen;
 • Uitsturen van twee vragenlijsten.

Als uit de screening is gebleken dat wij denken je verder te kunnen helpen met de zorgvraag, zal ons verwijsteam een intakegesprek inplannen op onze vestiging in Rotterdam Alexandrium. Traumadiagnostiek is alleen mogelijk in Rotterdam Alexandrium

Wanneer je door je huidige psycholoog wordt doorverwezen voor traumadiagnostiek zal ook het verwijsteam contact met je opnemen voor het inplannen van een afspraak.

De kosten voor de screening worden in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar.

Het intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met één van onze psychologen, mogelijk sluit één van onze GZ-psychologen voor een verlengde intake aan. Tijdens dit gesprek zal uitgebreid stil worden gestaan bij jouw klachten, mede op basis van de door jou vooraf ingevulde vragenlijsten. Het intakegesprek zal ongeveer 60 minuten duren. Soms kan het nodig zijn om een extra intakegesprek te plannen. 

Psychodiagnostisch onderzoek

In het intakegesprek is zo goed mogelijk in kaart gebracht wat er met je aan de hand is. Tijdens de traumadiagnostiek proberen we een beeld te krijgen van alle factoren die van invloed kunnen zijn op de klachten, denk hierbij aan:

 • Aard van het trauma (interpersoonlijk geweld, natuurramp, ongeluk, enzovoort);
 • Duur en frequentie van het trauma (eenmalig, meermalig en/of langdurig);
 • Verstreken tijd sinds het trauma (recent, lang(er) geleden, of nog steeds voortdurend);
 • Aard en ernst (licht tot zeer ernstig) van de presentatie van de problematiek, afhankelijk van de impact van de problematiek op de gezondheid en het dagelijks functioneren van de patiënt.

Om dit allemaal goed in kaart te brengen maken we gebruik van verschillende instrumenten. Standaard gebruiken we voorafgaand aan het interview de Posttraumatic Stress disorder CheckList (PCL-5) en maken we een afspraak voor een (semi)gestructureerd interview de Clinician-Administered PTSD Scale voor de DSM-5 (CAPS-5). Daarnaast kunnen ook de volgende instrumenten worden ingezet:

 • Mini Internationel Neuropsychiatrisch Interview (MINI)
 • Life Eventes Checklist for DSM-V (LEC-5)
 • Structured Clinical Interview for DSM5 (SCID-5)
Diagnose en adviesgesprek

Na het psychodiagnostisch onderzoek worden alle verkregen gegevens verzameld en besproken in het traumadiagnostiek team. De psycholoog bespreekt met jou de diagnose. De psycholoog komt met een behandelvoorstel en stelt met jou een behandelplan op.

Het kan ook zijn dat er geen traumagerelateerde stoornis gesteld wordt, in deze gevallen zal de psycholoog je een gericht advies geven voor een andere behandeling binnen onze praktijk of voor doorverwijzing geven. Soms vragen de klachten intensievere behandeling of zorg die bij Psychologiepraktijk van Buuren niet voldoende kan worden geboden. Dan kan een doorverwijzing noodzakelijk zijn. 

Start behandeling

Bij Psychologiepraktijk van Buuren bieden we kortdurende behandelingen aan binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Het behandelaanbod van traumagereleteerde stoornissen bestaat o.a. uit psycho-educatie, adviezen en individuele behandeling. Voor meer informatie bekijk onze pagina ‘Behandeling van traumagerelateerde stoornissen’. Het effect van de behandeling wordt regelmatig met jou geëvalueerd. 

HOE HERKEN IK POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS?

Bij posttraumatische stressstoornis heb je aanhoudend last hebt van een aantal van onderstaande klachten:
 • Je hele leven wordt in beslag genomen door de ingrijpende gebeurtenis;
 • Je hebt terugkerende en opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis;
 • Je beleeft de ingrijpende gebeurtenis steeds opnieuw;
 • Je slaapt slecht en hebt akelige dromen over de gebeurtenis;
 • Je handelt of voelt alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt;
 • Je bent vaak en al lange tijd angstig of prikkelbaar;
 • Je voelt je somber;
 • Je stemming wisselt en is onvoorspelbaar;
 • Je kunt je moeilijk concentreren;
 • Je bent overmatig waakzaam/alert;
 • Je schrikt snel;
 • Je hebt schuldgevoelens of voelt je onmachtig;
 • Je geheugen werkt minder goed;
 • Je voelt je eenzaam of sluit je af voor contact met anderen;
 • Je hebt problemen op je werk.

BEHANDELING TRAUMA BIJ VOLWASSENEN

Is er behandeling mogelijk?

Nadat je een diagnose op het gebied van trauma hebt gekregen, krijg je een behandeladvies. Welke behandeling voor jou geschikt is, hangt onder andere af van de klachten die je ervaart. De behandeling kies je samen met je behandelend psycholoog, in overleg met de regiebehandelaar.  Een trauma behandeling bestaat uit verschillende delen, namelijk: psycho-educatie, adviezen en individuele behandeling. Lees meer oveer traumabehandeling op de pagina ‘Behandeling Psychotrauma en PTSS’.

Vergoeding diagnostiek Psychotrauma en PTSS

De zorgkosten worden volledig of deels vergoed door de zorgverzekeraar

Sessies dienen direct na afloop per PIN te worden voldaan. Afhankelijk van je zorgverzekering kun je (een deel van de) factuur met gemaakte behandelkosten achteraf declareren bij je zorgverzekeraar.

Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden van je aanvullende verzekering. Voor meer informatie over onze behandelingenpsychologen, werkwijze en tarieven kijk op de desbetreffende pagina’s.

Herken je jouw klachten en heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag over de behandeling van je depressie? Neem dan contact met ons op voor een intakegesprek, of mail naar Psychologiepraktijk Van Buuren.

Zet de stap

"Ik help je om je sterke kanten in te zetten om je klachten de baas te worden."
Melissa van Buuren | Psycholoog