GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut

Je zoekt goede psychologische hulp.

GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen

Het doel van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is het beschrijven wat zorgaanbieders moeten organiseren op het gebied van kwaliteit om curatieve GGZ te kunnen verlenen. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ biedt partijen in de GGZ daarbij helderheid en richting over het regiebehandelaarschap en onderscheidt de rol van indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar. Het beschrijft de taken, verantwoordelijkheden, benodigde competenties en categorieën van complexiteit binnen de curatieve GGZ. Hiermee kunnen cliënten en zorgverleners samen bepalen welke zorgverlener(s) bepaalde rollen in het zorgproces van de cliënt het beste kunnen uitvoeren.

Samen leren en verbeteren is onmisbaar voor het leveren van goede zorg. Daarom bevat het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ ook een aantal kwaliteitseisen om te stimuleren dat zorgverleners samen reflecteren op de verleende zorg en kennis en ervaringen uitwisselen.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is voor een Psychologiepraktijk van Buuren verplicht. Het door Psychologiepraktijk van Buuren opgestelde kwaliteitsstatuut borgt dat Psychologiepraktijk van Buuren bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. 

De psycholoog

Mijn naam is Melissa van Buuren; psycholoog, vrouw, moeder, iemand die midden in het leven staat en een mensen-mens. Mijn passie is mensen helpen om te groeien of hun problemen de baas te worden. Écht luisteren naar iemand is het startpunt om verder te komen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandeldoelen te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >