Behandeling Psychotrauma en PTSS

"Wanneer leven overleven werd en ik door traumabehandeling mijn leven weer terug kreeg. Ik heb mijn trauma verwerkt en ik zit weer lekker in mijn vel."
"Ik ervaar meer rust in mijn hoofd doordat ik beter heb leren plannen. Hierdoor kan ik mijn werk gemakkelijker af krijgen."

Behandeling Psychotrauma en PTSS

Hoe wordt trauma behandeld?

Nadat je een diagnose op het gebied van trauma hebt gekregen, krijg je een behandeladvies. Welke behandeling voor jou geschikt is, hangt onder andere af van de klachten die je ervaart. De behandeling kies je samen met je behandelend psycholoog, in overleg met de regiebehandelaar.  Een trauma behandeling bestaat uit verschillende delen, namelijk: psycho-educatie, adviezen en individuele behandeling.

Psychoeducatie en adviezen

De behandeling van traumagerelateerde klachten start met psycho-educatie. Psycho-educatie is een vorm van voorlichting waarbij je meer leert over het ontstaan en de klachten en hoe een getraumatiseerd brein werkt. Een goed begrip van traumagerelateerde klachten kan leiden tot meer acceptatie en inzichten. Ook krijg je adviezen over hoe dit traumabrein te kalmeren is en aangrijpingspunten om de spanningsklachten te verlagen (leefstijladviezen en het aanleren van adequate copingsmechenismen).

Individuele behandeling

Na de psycho-educatie en adviezen start de individuele behandeling die kan bestaan uit verschillende traumaverwerkingsbehandelingen. Dit kan gaan om EMDR-therapie en exposure of imaginaire exposure

De behandelvorm waar wij veel gebruik van maken bij het behandelen van traumagerelateerde klachten heet Eye Movement Desensitization and Reprocessing-therapie (EMDR-therapie). Na een EMDR-therapie behandeling zal je minder lichamelijke sensaties ervaren, dus minder spanning, wanneer je denkt aan de impactvolle gebeurtenis. Wanneer je meer informatie over een EMDR behandeling wilt, dan kun je kijken op de pagina EMDR-therapie of op de website van Vereniging EMDR Nederland (VEN).

 

Wat kun je verwachten bij een EMDR-therapie sessie?

Voorafgaand aan de behandeling krijg je uitleg over de behandeling zodat je weet wat je kunt verwachten en waar je rekening mee kunt houden. Bij de start van een EMDR-therapie sessie ga je samen met de psycholoog na welk beeld van de impactvolle gebeurtenis nú nog de meeste spanning en emotie oproept. Daarbij wordt nagegaan welke negatieve gedachte je daarbij nog hebt, waar de spanning precies in je lichaam zit en hoeveel spanning er is. De behandelaar zal aan je vragen om gelijktijdig aan het beeld én de negatieve gedachte te denken.

Wanneer de spanning hoog zit, word je afgeleid. Het afleiden kan op verschillende manieren. Vaak zal dit met een lichtbalk gebeuren, al dan niet aangevuld met andere vormen van afleiding. Na ongeveer een halve minuut vraagt de behandelaar wat er bij je opkomt en zal gevraagd worden je daarop te concentreren. Dit zal zich blijven herhalen tot je geen spanning meer voelt wanneer je het beeld voor je haalt.

De spanning zal na verloop van tijd minder worden, maar ook het beeld kan veranderen. Sommige mensen geven aan dat het beeld waziger, meer op afstand of minder gedetailleerd wordt.  Je ontwikkelt nieuwe inzichten of gedachten die de eerder negatieve gedachte meer in perspectief plaatsen. Dit alles hoort bij het verwerkingsproces.

Wat kun je verwachten bij een sessie imaginaire exposure?

Ook imaginaire exposure is een behandelvorm die geregeld wordt ingezet bij traumaverwerking. Net als EMDR-therapie, biedt ook imaginaire exposure goede resultaten bij traumagerelateerde klachten. Imaginaire exposure betekent het in gedachten opnieuw blootstellen aan een impactvolle herinnering. Tijdens deze behandeling wordt gevraagd om een impactvolle herinnering op te roepen en op een gedetailleerde en levendige manier te beschrijven.

Het doel van imaginaire exposure is uiteindelijk dat de angst vermindert. Uiteindelijk zal je minder spanning bij de herinnering voelen en de negatieve opvatting over de gebeurtenis worden bijgesteld.

Deze behandeling start met uitleg over je klachten. Waarschijnlijk ervaar je emoties (in de vorm van angst) bij het terugdenken aan de gebeurtenis. Als een logisch gevolg hiervan zul je de herinnering het liefste wegdrukken. Hierdoor komt de verwerking niet op gang. Bij imaginaire exposure ga je jezelf juist blootstellen aan de gebeurtenis door actief terug te denken aan de impactvolle gebeurtenis. Steeds opnieuw zul je aangemoedigd worden om het verhaal over de gebeurtenis opnieuw te vertellen. Ook zal er veel naar details worden gevraagd. Soms kan het helpend zijn om situaties of voorwerpen (zogenaamde triggers) te zoeken die te maken hebben met de impactvolle gebeurtenis. Mogelijk dat je steeds dezelfde gedachten hebt dat je angstig maken. Ook de angst dat het opnieuw zal kunnen gaan gebeuren kan meespelen. De gebeurtenis kan uitgebreid worden opgeschreven of het kan worden opgenomen. Een opdracht buiten de sessies kan zijn dat je dagelijks het opgeschreven verhaal moet lezen of de geluidsopname moet beluisteren. Hierdoor wordt je er herhaaldelijk aan blootgesteld. Wanneer je uiteindelijk ervaart dat hetgeen waar je voor vreest uitblijft, zal de angst in de loop van de tijd afnemen. De angst dooft dan uit. Je gaat ervaren dat je de gebeurtenis aankan en de controle steeds meer kan behouden bij een herbeleving.

E-health

De behandeling kan ondersteunt worden door het aanbieden van E-health programma’s. Je kan dan thuis in je vertrouwde omgeving aan één van de geselecteerde programma’s werken om je klachten te verminderen.

HOE HERKEN IK POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS?

Bij posttraumatische stressstoornis heb je aanhoudend last hebt van een aantal van onderstaande klachten:
 • Je hele leven wordt in beslag genomen door de ingrijpende gebeurtenis;
 • Je hebt terugkerende en opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis;
 • Je beleeft de ingrijpende gebeurtenis steeds opnieuw;
 • Je slaapt slecht en hebt akelige dromen over de gebeurtenis;
 • Je handelt of voelt alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt;
 • Je bent vaak en al lange tijd angstig of prikkelbaar;
 • Je voelt je somber;
 • Je stemming wisselt en is onvoorspelbaar;
 • Je kunt je moeilijk concentreren;
 • Je bent overmatig waakzaam/alert;
 • Je schrikt snel;
 • Je hebt schuldgevoelens of voelt je onmachtig;
 • Je geheugen werkt minder goed;
 • Je voelt je eenzaam of sluit je af voor contact met anderen;
 • Je hebt problemen op je werk.

Behandeling van AD(HD)

Wat is het doel van de behandeling?

Het doel van de traumabehandeling is om de verwerking van traumatische gebeurtenissen op gang te helpen en daarmee de klachten te verminderen danwel weg te nemen. Dat wil zeggen:

 • De gebeurtenis beheerst je leven niet meer; 
 • Je kunt een normaal leven leiden zonder dat je steeds bang bent dat jou iets overkomt; 
 • Je kunt terug denken aan de gebeurtenis zonder last te krijgen van heftige emoties of overstuur te raken. 

 

Vergoeding voor behandeling van Psychotrauma en PTSS

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract

Psychologiepraktijk van Buuren declareert direct bij de zorgverzekeraar de kosten voor psychologische hulp, voor meer informatie over vergoedingen en je eigen risico, bekijk dan onze pagina vergoedingen.

Voor meer informatie over onze behandelingenpsychologen, werkwijze en tarieven kijk op de desbetreffende pagina’s.

Herken je jouw klachten en heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag over de behandeling van ADHD en ADD? Neem dan contact met ons op voor een intakegesprek, of mail naar Psychologiepraktijk Van Buuren.

Zet de stap

"Ik help je om je sterke kanten in te zetten om je klachten de baas te worden."
Melissa van Buuren | Psycholoog