KiBG: Keurmerk in de Basis GGZ

Je zoekt goede psychologische hulp.

Kwaliteit, effectiviteit en tevredenheid:

Binnen Psychologiepraktijk van Buuren proberen we het effect van de behandeling zo goed mogelijk te volgen door deze te meten. Aan het einde van de behandeling vragen wij de cliënt(e) een vragenlijst  (CQI 5.1 – CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg) in te vullen om dit effect te meten. 

Werkwijze

CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen. De CQI wordt gebruikt om binnen Psychologiepraktijk van Buuren in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Psychologiepraktijk van Buuren kan de resultaten gebruiken om de kwaliteit van zorg te evalueren en te verbeteren. 

De CQI bestaat uit zestien items die betrekking hebben op de volgende schalen: 

  • Bejegening: hoe is de behandelaar tijdens de behandeling met de cliënt(e)omgegaan? 
  • Bereikbaarheid van behandelaar(s): is de behandelaar makkelijk te bereiken?  
  • Samen beslissen: krijgt de cliënt(e) de mogelijkheid om over de behandeling mee te beslissen?
  • Uitvoering behandeling: de wijze waarop de behandeling is uitgevoerd. Is de behandeling bijvoorbeeld naar wens uitgevoerd?

Resultaten effectiviteit

De praktijk is in het laatste kwartaal van 2021 gestart en deze in 2022 en 2023 doorgezet. Met de metingen en heeft een responspercentage op de effectmeting behaald van 60%. Het grootste herstel vindt in het eerste jaar van de behandeling plaats; het herstel in de tijd er na neemt geleidelijk aan steeds verder af.

Duiding:

De behandelend psycholoog zal bij de intake de cliënt(e) aangeven dat de cliënt(e) aan het einde van de behandeling een vragenlijst ontvangt om de cliëntervaring in kaart te brengen en tevens zal het belang worden besproken om de vragenlijst in te vullen zodat Psychologiepraktijk van Buuren de kwaliteit van de psychologische zorg kan verbeteren. 

Resultaten cliënttevredenheid

Onze praktijk krijgt over 2023 een gemiddeld een rapportcijfer 8.5 (gelijk aan 2022).  

Duiding:

Blijkens de resultaten kunnen we nu concluderen dat cliënten tevreden zijn over een behandeling bij onze praktijk en beter dan het landelijk gemiddelde. Natuurlijk zijn we hier trots op! Tegelijkertijd willen we graag blijven werken aan deze erkenning en willen het resultaat in 2024 verhogen.

 

Resultaten cliëntervaringen

Gedurende 2023 hebben we bij 827 cliënten hun behandeling afgesloten. Deze 827 cliënten hebben de CQI vragenlijst online ontvangen. In totaal hebben 495 cliënten de vragenlijst ingevuld (responspercentage 60 %) .

Duiding:

Psychologiepraktijk van Buuren ziet in de terugkoppeling van haar cliënten dat in de uitvoering van de behandeling er het meeste ruimte is voor verbetering. We merken dat door omstandigheden cliënten soms moeten wisselen van behandelaar (m.n. ziekte of einde contract). Psychologiepraktijk van Buuren gaat enerzijds de werkomstandigheden – waar mogelijk – verbeteren en zorgdragen dat er een betere overdracht van behandeling door therapeuten zal plaatsvinden.

Onze scores in 2023

Bejegening (maximale score 5)
5,0
Informatie behandeling (maximale score 5)
4,4
Samen beslissen (maximale score 5)
4,6
Uitvoering behandeling (maximale score 5)
4,4
Cliënttevredenheid (maximale score 10)
8,5

De psycholoog

Mijn naam is Melissa van Buuren; psycholoog, vrouw, moeder, iemand die midden in het leven staat en een mensen-mens. Mijn passie is mensen helpen om te groeien of hun problemen de baas te worden. Écht luisteren naar iemand is het startpunt om verder te komen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandeldoelen te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >