KiBG: Keurmerk in de Basis GGZ

Je zoekt goede psychologische hulp.

Kwaliteit, effectiviteit en tevredenheid:

Binnen Psychologiepraktijk van Buuren proberen we het effect van de behandeling zo goed mogelijk te volgen door deze te meten. Aan het einde van de behandeling vragen wij de cliënt(e) een vragenlijst  (CQI 5.1 – CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg) in te vullen om dit effect te meten. 

Werkwijze

CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen. De CQI wordt gebruikt om binnen Psychologiepraktijk van Buuren in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Psychologiepraktijk van Buuren kan de resultaten gebruiken om de kwaliteit van zorg te evalueren en te verbeteren. 

De CQI bestaat uit zestien items die betrekking hebben op de volgende schalen: 

  • Bejegening: hoe is de behandelaar tijdens de behandeling met de cliënt(e)omgegaan? 
  • Bereikbaarheid van behandelaar(s): is de behandelaar makkelijk te bereiken?  
  • Samen beslissen: krijgt de cliënt(e) de mogelijkheid om over de behandeling mee te beslissen?
  • Uitvoering behandeling: de wijze waarop de behandeling is uitgevoerd. Is de behandeling bijvoorbeeld naar wens uitgevoerd?

Resultaten effectiviteit

De praktijk is in het laatste kwartaal van 2021 gestart met de metingen en heeft een responspercentage op de effectmeting behaald van 45%. Het grootste herstel vindt in het eerste jaar van de behandeling plaats; het herstel in de tijd er na neemt geleidelijk aan steeds verder af.

Duiding:

De behandelend psycholoog zal bij de intake de cliënt(e) aangeven dat de cliënt(e) aan het einde van de behandeling een vragenlijst ontvangt om de cliëntervaring in kaart te brengen en tevens zal het belang worden besproken om de vragenlijst in te vullen zodat Psychologiepraktijk van Buuren de kwaliteit van de psychologische zorg kan verbeteren. 

Resultaten cliënttevredenheid

De praktijk krijgt over het laatste kwartaal van 2021 een gemiddeld een rapportcijfer 8.4 ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 8.3.

Duiding:

Cliënten lijken dus min of meer even tevreden te zijn over een behandeling bij onze praktijk ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Echter, de aantallen zijn nog te klein om daar nu een goede duiding aan te geven. 

 

Resultaten cliëntervaringen

In het laatste kwartaal van 2021 vulden 11 (responspercentage 45 %) cliënten de CQI in.

Duiding:

We zien de meting als een nul-meeting voor de praktijk en zijn in het algemeen tevreden met het eerste beeld dat we krijgen. Duidelijk is dat we in de komende maanden, aan alle cliënten de CQI vragenlijst gaan sturen. Deze ook van de voren aan te kondigen dat hij zal komen en waarom deze belangrijk is.

We zien in ieder geval dat we cliënten meer moeten laten meebeslissen in de behandeling zowel in het stellen van de doelen als de wensen van de cliënt.

Onze scores

Bejegening (maximale score 5)
5,0
Informatie behandeling (maximale score 5)
4,7
Samen beslissen (maximale score 5)
4,8
Uitvoering behandeling (maximale score 5)
4,7
Cliënttevredenheid (maximale score 10)
8,4

De psycholoog

Mijn naam is Melissa van Buuren; psycholoog, vrouw, moeder, iemand die midden in het leven staat en een mensen-mens. Mijn passie is mensen helpen om te groeien of hun problemen de baas te worden. Écht luisteren naar iemand is het startpunt om verder te komen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandeldoelen te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >