Verwijzers

Je zoekt snelle psychologische hulp zonder wachtlijst.

Verwijzen

Je kan cliënten op twee manieren naar ons doorverwijzen:
 • Direct via ZorgDomein;
 • De cliënt kan zelf rechtstreeks contact met ons opnemen en aanmelden (de cliënt heeft wel een verwijsbrief nodig).

Klachten

Wij behandelen cliënten met klachten die passend zijn binnen de Basis GGZ. Voor een indruk van klachten die wij in onze praktijk behandelen verwijzen we je naar de klachtenpagina.

Exclusiecriteria

Wij bieden behandeling in de generalistische basis GGZ aan. We willen graag laagdrempelige zorg bieden en bereikbaar zijn voor een brede doelgroep. Hoewel we een brede groep willen helpen, willen we dit ook zorgvuldig doen en de best passende hulp bieden. Soms betekent dit dat we beter niet zelf kunnen behandelen, aangezien cliënten intensievere of meer specialistische zorg nodig hebben dan wij kunnen bieden.

Wij triageren alle aanmeldingen en hanteren de volgende exclusiecriteria:

 • Jongeren onder de 18 jaar;
 • Ernstige depressie;
 • Bipolaire stoornis;
 • Autismespectrumstoornis;
 • Persoonlijkheidsstoornissen;
 • Psychotische stoornissen;
 • Eetstoornissen;
 • Verslavingsstoornissen;
 • Dementie;
 • LVB;
 • Grensoverschrijdend gedrag (agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag);
 • Behandeling in een juridisch kader (gedwongen behandeling);
 • Verhoogde suïcidaliteit/TS in de voorgeschiedenis;
 • Psychodiagnostiek;
 • Begeleiding bij gebruik van psychofarmaca;

Behandelmethoden:

Wij bieden de volgende behandelmethoden aan:

Wachttijd

Wij streven er naar om géén wachttijden te hebben.

Een aangemelde client kan doorgaans binnen 1-2 weken door één van onze psychologen gezien worden voor een intakegesprek, waarna de behandeling gestart wordt. Op de pagina wachttijden staat de wachttijd per locatie beschreven.

 

De psycholoog

Mijn naam is Melissa van Buuren; psycholoog, vrouw, moeder, iemand die midden in het leven staat en een mensen-mens. Mijn passie is mensen helpen om te groeien of hun problemen de baas te worden. Écht luisteren naar iemand is het startpunt om verder te komen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandeldoelen te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >