Diagnostiek ADHD bij volwassenen

Je denkt dat je ADHD of ADD hebt en je wil dit graag laten onderzoeken zodat je je je klachten gericht kan aanpakken.
"Ik vond het spannend om onderzoek te laten doen naar ADHD, want ik wilde geen stempel hebben. Nu ik weet dat ik ADHD heb kan ik mijn klachten gericht gaan aanpakken."

Psychodiagnostiek ADHD

Hoe ziet psychodiagnostiek naar ADHD eruit?

Psychologiepraktijk van Buuren, locatie Leiden, is gespecialiseerd in ADHD diagnostiek en behandeling van volwassenen met AD(H)D. 

Aanmelding

De eerste stap die gezet moet worden is een afspraak maken bij je huisarts, zodat je huisarts kan inschatten of er mogelijk sprake is van ADHD. Indien de huisarts het vermoeden heeft dat er inderdaad sprake kan zijn van ADHD kan je huisarts een verwijsbrief schrijven en deze versturen via ZorgDomein. 

Screening

Om te beoordelen of wij een geschikte behandeling je kunnen aanbieden wordt er een kort screeningsproces gedaan, dat bestaat uit:

 • Beoordelen van de verwijsbrief;
 • Er zal een telefonische screening plaatsvinden door één van onze GZ-psychologen;
 • Uitsturen van twee vragenlijsten.

Als uit de screening is gebleken dat wij denken je verder te kunnen helpen met de zorgvraag, zal ons verwijsteam een intakegesprek inplannen op onze vestiging in Leiden. Let op: ADHD psychodiagnostiek en behandeling is op andere locaties niet mogelijk.

De kosten voor de screening worden in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar.

Het intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met één van onze psychologen, mogelijk sluit één van onze GZ-psychologen voor een verlengde intake aan. Tijdens dit gesprek zal uitgebreid stil worden gestaan bij jouw klachten, mede op basis van de door jou vooraf ingevulde vragenlijsten. Het intakegesprek zal ongeveer 60 minuten duren. Soms kan het nodig zijn om een extra intakegesprek te plannen. 

Medisch onderzoek

Het medische onderzoek vindt plaats door onze arts of psychiater. Tijdens het medisch onderzoek zal lichamelijk onderzoek worden verricht, waaronder het meten van je bloeddruk. Er kan besloten om nog aanvullend bloedonderzoek gedaan worden. Hiervoor krijg je een aanvraagformulier van de arts mee. Het medisch onderzoek zal ongeveer 60 minuten duren. 

Psychodiagnostisch onderzoek

In het intakegesprek is zo goed mogelijk in kaart gebracht wat er met je aan de hand is. Tijdens het psychodiagnotische onderzoek proberen we een beeld te krijgen van alle factoren die van invloed zijn op jouw klachten. Dit betekent dat er naar de precieze aard van jouw klachten en/of problemen wordt gekeken. We kijken ook naar factoren in jouw leven, in het heden en in het verleden, die mogelijk van invloed zijn op jouw klachten of problemen. Dit is nodig om goed in beeld te krijgen hoe we jouw klachten en/of problemen moeten begrijpen. Ter ondersteuning maken we gebruik van verschillende psychodiagnostische tests, zoals: 

 • Screenende vragenlijsten;
 • DIVA: Diagnostisch Interview voor Volwassenen met ADHD;
 • Hetero-anamnese;
 • WAIS: Wechsler Adult Intelligence Scale, waarme het intelectuele vermogen wordt gemeten;
 • Schoolrapporten mogelijk bekijken.
Diagnose en adviesgesprek

Na het psychodiagnostisch onderzoek worden alle verkregen gegevens verzameld en besproken in het ADHD-team. De psycholoog bespreekt met jou de diagnose. De psycholoog komt met een behandelvoorstel en stelt met jou een behandelplan op.

Het kan ook zijn dat er geen diagnose ADHD gesteld wordt, in deze gevallen zal de psycholoog je een gericht advies geven voor een andere behandeling binnen onze praktijk of voor doorverwijzing geven. Soms vragen de klachten intensievere behandeling of zorg die poliklinisch niet voldoende kan worden geboden. Dan kan een doorverwijzing noodzakelijk zijn. 

Start behandeling

Bij Psychologiepraktijk van Buuren bieden we met name kortdurende behandelingen aan. Het behandelaanbod van ADHD bestaat o.a. uit psycho-educatie, adviezen, individuele behandeling, groepsbehandeling en/of medicatie. Voor meer informatie bekijk onze pagina ‘Behandeling van ADHD‘. Het effect van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd. 

Hoe herken ik ADHD en ADD

Je hebt mogelijk ADHD of ADD als je onderstaande klachten herkentt:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

 • Aandachtstekort: Moeite met het vasthouden van aandacht tijdens taken of spel;
 • Hyperactiviteit: Overmatig friemelen, niet stil kunnen zitten, rondrennen op ongepaste momenten;
 • Impulsiviteit: Onderbreekt of stoort anderen, kan niet wachten op zijn/haar beurt;
 • Vergeetachtigheid: Vaak dagelijkse activiteiten vergeten.
 • Moeite met organiseren: Problemen met het organiseren van taken en activiteiten;
 • Afleidbaarheid: Makkelijk afgeleid worden door externe stimuli;
 • Niet voltooien van taken: Moeite met het afmaken van schoolwerk, klusjes of taken op het werk;
 • Onoplettendheid: Niet luisteren als direct wordt gesproken, moeite met details, slordige fouten maken;
 • Verlies van spullen: Regelmatig spullen kwijtraken die nodig zijn voor taken of activiteiten.

ADD (Attention Deficit Disorder)

 • Aandachtstekort: Net als bij ADHD moeite met het vasthouden van aandacht, maar zonder de hyperactiviteit;
 • Afleidbaarheid: Zeer makkelijk afgeleid worden, vaak dagdromen;
 • Moeite met organiseren: Problemen hebben met het plannen en organiseren van taken;
 • Vergeetachtigheid: Regelmatig dagelijkse routineactiviteiten vergeten;
 • Niet voltooien van taken: Moeite met het afmaken van opdrachten of taken;
 • Vertraagde verwerking: Het kan langer duren om informatie te verwerken en te reageren;
 • Moeilijkheid bij het volgen van instructies: Vaak stappen overslaan of taken verkeerd uitvoeren;
 • Moeite met concentreren: Problemen hebben om aandacht bij één taak te houden, vooral als deze als saai wordt ervaren.

Terwijl ADHD vaker geassocieerd wordt met hyperactiviteit en impulsiviteit, wordt ADD voornamelijk gekenmerkt door aandachtstekort zonder de hyperactieve component.

 

Behandeling van ADHD en ADD

Is er behandeling mogelijk?

ADHD is op zich niet te genezen. Het vormt een blijvende kwetsbaarheid. De behandeling heeft als doel de klachten te verminderen en. het ontstaan van bijkoemnde problemen te voorkomen en/of te beperken.

Nadat je de diagnose ADHD hebt gekregen van één van onze (GZ-)psychologen, kan je starten met de behandeling. Welke behandeling voor jou geschikt is, hangt onder andere af van de ernst van je ADHD en welke klachten je ervaart. Wil je wat meer weten over ons behandelaanbod bij ADHD? Klik dan hier.

Let op: wij behandelen alleen volwassenen vanaf 18 jaar die ADHD als primaire hulpvraag hebben. 

Vergoeding voor behandeling van een depressie

Achteraf declareren is mogelijk

Sessies dienen direct na afloop per PIN te worden voldaan. Afhankelijk van je zorgverzekering kun je (een deel van de) factuur met gemaakte behandelkosten achteraf declareren bij je zorgverzekeraar.

Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden van je aanvullende verzekering. Voor meer informatie over onze behandelingenpsychologen, werkwijze en tarieven kijk op de desbetreffende pagina’s.

Herken je jouw klachten en heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag over de behandeling van je depressie? Neem dan contact met ons op voor een intakegesprek, of mail naar Psychologiepraktijk Van Buuren.

Zet de stap

"Ik help je om je sterke kanten in te zetten om je klachten de baas te worden."
Melissa van Buuren | Psycholoog