VACATURE GZ-PSYCHOLOOG IN OPLEIDING

GZ-opleidingsplaats

Vacature GZ-psycholoog in opleiding op een gecombineerde opleidingsplek: Altrecht Polikliniek Psychosomatiek Eikenboom en Centrum Psychodiagnostiek, en Psychologiepraktijk van Buuren

Polikliniek Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is een hoog-specialistisch (TOPGGz) centrum voor diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen (18+) met complexe en/of (zeer) ernstige aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), somatisch-symptoomstoornis of functioneel neurologische stoornis (conversie). Patiënten worden naar Eikenboom verwezen als  eerdere behandelingen in de specialistische ggz, revalidatiecentra, SOLK-poli’s in ziekenhuizen en/of psychiatrisch-medische units tot onvoldoende herstel leiden. Eikenboom helpt bij het veerkrachtig omgaan met deze vaak ingewikkelde klachten, waarbij lichamelijke, psychische en sociale problemen op elkaar inwerken. We behandelen deze dan ook in samenhang met elkaar, waarbij we gebruik maken van methodes als ACT, lichaamsgericht mentaliseren (L-MBT) en systemisch werken. Daarnaast wordt in variërende mate gewerkt met methodieken als EMDR en CGT.

Aansluitend bij het zorgaanbod doet Eikenboom wetenschappelijk onderzoek en wordt via kennisverspreiding, opleiding en onderwijs een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Psychologiepraktijk van Buuren

Psychologiepraktijk van Buuren ondersteunt jongeren, volwassenen met psychologische problemen door middel van behandelingen en trainingen. Onze schijf van vijf bestaat uit: betrokkenheid, huiselijke sfeer, geen wachtlijsten, korte lijnen en een snel & adequaat proces. Momenteel hebben we praktijken in Amersfoort, Barneveld, Hilversum, Leiden, Rotterdam Alexandrium, Rotterdam Blijdorp, Utrecht en Vlaardingen.

Voor uitgebreide informatie zie www.psychologiepraktijkvanbuuren.nl.

De praktijk: cliënt voorop! Psychologiepraktijk van Buuren is een snelgroeiende praktijk voor kortdurende, oplossingsgerichte hulp bij psychische klachten. Onze aanpak is altijd gericht op het verhelpen, verminderen of beheersbaar maken van psychische klachten en problemen. Dat doel bereiken we met een gepaste behandeling of training. We willen de beste oplossing bieden. Daarom willen we ons behandelaanbod uitbreiden met nieuwe, innovatieve behandeltechnieken.

Onze filosofie: zorgen voor en met elkaar. Psychologiepraktijk van Buuren bestaat uit een klein en hecht team. Zorgen voor én met elkaar staat voorop. Onze vijf GZ-psychologen, vijftien psychologen, een relatietherapeuten, twee psychologen-in-opleiding en ons administratieve team hebben oprechte interesse in cliënten en collega’s. Logisch, want alleen op die manier kunnen we de beste zorg op maat geven. Daar hoort ook bij dat ons team in de spiegel durft te kijken om zo de hulpverlening te verbeteren en onze dienstverlening te innoveren. Daarom hebben we in onze praktijk een eigen intervisiegroep en maken we actief gebruik van elkaars expertise en sterke punten. We zijn harde werkers die professioneel en met passie het beste uit onze cliënten en onszelf willen halen. In de praktijk zijn we positief, flexibel, creatief en vindingrijk.

Centrum Psychodiagnostiek Altrecht

Bij Centrum Psychodiagnostiek wordt ten behoeve van alle specialismen en regio’s  binnen Altrecht, m.u.v. Jeugdafdelingen, gespecialiseerd psychodiagnostisch onderzoek verricht. Voor externe verwijzers (huisartsen, eerstelijnspsychologen, collega instellingen en zelfstandig gevestigde psychiaters en psychotherapeuten) wordt het onderzoek gedaan in de zogenoemde Expertise Centra Diagnostiek (ECD’s: onderdeel van het Centrum Psychodiagnostiek). Deze zijn gevestigd te Zeist, Nieuwegein, Houten en Woerden. Er werken klinisch (neuro)psychologen, Gz-psychologen (i.o.), (neuro)psychologen en ggz-agogen/pdw. Het Centrum is als hoofdvestiging gesitueerd op de locatie Zeist.  Als PioG voer je onder supervisie een combinatie van persoonlijkheidsonderzoeken, intelligentie- en neuropsychologische onderzoeken uit en voer je teruggavegesprekken. Ook bestaat de mogelijkheid om kortdurende (5 gesprekken) behandeltrajecten aan te bieden aansluitend op een psychodiagnostisch onderzoekstraject. Daarnaast woon je de maandelijkse intervisie bij.

Werkzaamheden

De GZ-psycholoog in opleiding werkt 1 jaar zowel bij de Psychologiepraktijk van Buuren (3 dagen) als het Centrum Psychodiagnostiek (1 dag), het andere jaar bij de polikliniek van Altrecht Psychosomatiek Eikenboom te Zeist (4 dagen).

De werkzaamheden tijdens de 2-jarige praktijkopleiding bestaan globaal voor 50% uit het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden (het doen van intakes, adviesgesprekken en testonderzoek) en 50% behandeling, waarbij naast cognitieve gedragstherapie ook oog is voor andere referentiekaders.

Het houden van referaten is een onderdeel van de GZ-opleiding.

Verder neemt de opleideling deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van supervisie en intervisie.

Aanstelling en dienstverband

De opleideling komt in dienst van Altrecht.

Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, dat is inclusief de Rino opleidingsuren, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar).

Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.

Informatie

Voor informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met:

  • F. Kwak, klinisch psycholoog, praktijkopleider (030-2308551)

Voor informatie over de afdelingen:

  • Psychosomatiek Eikenboom: E. van den Beemt, GZ-psycholoog (030-6965959)
  • Centrum Psychodiagnostiek: V. Yildirim, klinisch psycholoog en leidinggevende Centrum Psychodiagnostiek (06-20985768)
  • Psychologiepraktijk van Buuren: M. van Buuren (085 – 9025858)

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen van 12 mei tot en met 1 junidigitaal solliciteren door een brief en CV te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl. Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Let op! Zorg er bij het uploaden van je documenten voor dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt.

Sollicitatiegesprekken 1e ronde zullen waarschijnlijk plaatsvinden op dinsdag 20 juni.

We verwachten je uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum voor de selectiegesprekken te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd.

Wij doen ons best om bij een afwijzing deze toe te lichten. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature krijgen is het helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting van de afwijzing te geven.

Overige informatie

De Rino opleidingskosten worden volledig betaald door Altrecht.

De inlooppsycholoog

Heb je een probleem, vraag of hulp nodig? Maar weet je niet of een psycholoog iets voor je kan betekenen en of je een klik hebt met de psycholoog? Onze visie is dat iedereen een probleem gratis moet kunnen voorleggen bij de juiste hulpverlener zonder dat direct de meter begint te lopen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandeldoelen te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >