Preventieve maatregelen coronavirus

Preventieve maatregelen coronavirus

In dit artikel staan de preventieve maatregelen beschreven die Psychologiepraktijk van Buuren de komende tijd zal hanteren.

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten en kortademigheid, wat zelfs kan leiden tot overlijden. Vorige week is het virus ook in Nederland aangetroffen.

Algemene preventieve maatregelen

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn:

• Was je handen regelmatig;
• Hoest en nies in een tissue of in de binnenkant van je elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct zélf weg;
• Houdt 1,5 meter afstand.

Preventieve maatregelen bij Psychologiepraktijk van Buuren

Per direct en tot het moment dat het virus onder controle is neemt Psychologiepraktijk van Buuren de volgende acties:

• Op beide locaties zijn middelen aanwezig om handen te wassen en deze af te drogen aan papieren handdoekjes;
• Het team van therapeuten zullen cliënten geen hand meer schudden;
• Aan de therapeuten wordt gevraagd hun handen regelmatig te wassen en te desinfecteren met desinfectiegel;
• De therapeuten en cliënten zullen 1,5 meter afstand van elkaar houden;
• De therapeuten zullen geen cliënten behandelen met verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten of koorts. Wij vragen cliënten thuis te blijven indien zij deze klachten hebben;
• In de situatie dat één of meerdere gezinsleden ernstige klachten hebben, mogen cliënten niet naar de praktijk komen. Hier geldt de regel dat iedereen 72 uur klachtenvrij moeten zijn;
• Indien de therapeut twijfelt zal de afspraak worden geannuleerd of worden beëindigd;
• Therapeuten zullen geen cliënten behandelen wanneer zij zelf verkouden zijn, keelpijn hebben, niezen, hoesten of koorts hebben.

Mocht je dus gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten of koorts) vragen wij je thuis te blijven en contact met ons op te nemen voor een passende oplossing, denk aan beeldbellen of het volgen van een E-healthprogramma. Wij overleggen dan over een alternatief.

Vragen?

Wij gaan ervan uit hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, indien u vragen heeft kunt u het algemene nummer bellen (06 – 22 86 68 81) of contact opnemen met het algemene e-mail adres info@psychologiepraktijkvanbuuren.nl.

Melissa van Buuren
29 april 2020