Intelligentieonderzoek voor kinderen

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek voor kinderen

Een intelligentieonderzoek lijkt iets mysterieus. Het geeft een beeld van het intelligentieleervermogen van je kind. Maar ja, intelligentieleervermogen, wat is dat nu precies?

Bij de WISC intelligentietest (en eventueel aanvullende testen) worden verschillende opdrachten gemaakt die het intelligentieleervermogen laten zien. De opdrachten van de intelligentietest zijn een soort van spellen. Tijdens deze spellen wordt er gekeken naar de antwoorden van het kind en hoe hij/zij taken aanpakt. Het intelligentievermogen wat door de test wordt gemeten, bestaat uit de capaciteiten die van belang zijn bij het leren op school. Er wordt gekeken naar waar je kind goed in is en wat hij of zij moeilijker vindt. Het gaat bij het onderzoek niet alleen om of je kind dingen begrijpt. Er wordt ook gekeken naar of je kind dingen ontdekt als het er goed naar kijkt en hoe het dingen aanpakt.

Wat meten we met het intelligentieonderzoek:

• Verwerkingssnelheid (snelheid interpreteren van informatie en beslissingen nemen);

• Werkgeheugen (in hoeverre informatie onthouden en verwerkt kan worden);

• Logisch nadenken (flexibel kunnen redeneren en probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties);

• Ruimtelijk inzicht (het kunnen interpreteren en begrijpen van visuele informatie).

Aan de hand van het onderzoek wordt er een verslag met IQ- score, adviezen en observaties geschreven en uitgelegd. Dit betekent niet, dat de IQ-score die het kind  krijgt, precies de intelligentie van het kind is. De IQ-score is een schatting voor de capaciteit, net zoals een cijfer op een rekentoets een schatting is van het rekenvermogen.  Bij een rekentoets haal je de ene keer een 7,4 en de andere keer een 6,8. Zo kan de IQ-score ook een beetje verschillen per moment en geven we een betrouwbaarheidsinterval erbij, dat aangeeft dat het rondom de score ligt. Het verslag is vooral heel belangrijk om aanwijzingen te geven over waar uw kind tegenaan loopt of baat bij kan hebben op school.

Als je kind een intelligentietest doet, betekent het niet dat de druk heel hoog ligt. Veel kinderen vinden spellen, persoonlijke aandacht en afwisseling leuk. Daarnaast staat het voorop dat het kind zich op zijn gemak voelt. Als het kind faalangst heeft, spelen we hier zo veel mogelijk op in zodat het kind zoveel mogelijk van zijn of haar capaciteiten kan zien. Ook heeft ieder kind voldoende pauzes.

Daarnaast benadrukken we dat intelligentie enkel één van de factoren is, die mee speelt in hoe een kind het op school zou kunnen doen. Motivatie heeft bijvoorbeeld ook een invloed, net als de leeromgeving, mogelijkheden voor begeleiding en zo is er nog meer.

Redenen voor intelligentieonderzoek

• Als je vermoedt dat een hoge of lage intelligentie meespeelt in de ontwikkelingsproblemen van een kind, dan kan het fijn zijn om daar meer uitsluitsel over te krijgen;

• Als er verschillen zijn tussen het type vervolgonderwijs dat school en ouders voor ogen hebben;

• Als je twijfelt of je kind binnen het reguliere onderwijs tot z’n recht komt en nadenkt over een andere onderwijsvorm.

Interesse?

Herken je een  of meerdere van deze redenen of heb je een andere reden waardoor je geïnteresseerd bent in het intelligentieonderzoek, neem contact met ons op.