“Komt dat echt door vroeger? Mijn jeugd verdiende niet de schoonheidsprijs. Ik wist niet dat de mishandeling nog zoveel impact op mij heeft”.

“Komt dat echt door vroeger? Mijn jeugd verdiende niet de schoonheidsprijs. Ik wist niet dat de mishandeling nog zoveel impact op mij heeft”.

In dit artikel krijg je informatie over de psychische gevolgen van kindermishandeling

Psychische mishandeling of emotionele verwaarlozing kan een kind voor het leven beschadigen. Het blijkt dat de lichamelijke en psychische klappen die mensen in hun jeugd hebben opgelopen kunnen leiden tot psychische problemen die een leven lang mee gaan. Ook wij zien dit terug in onze praktijk. De gevolgen van kindermishandeling op lange termijn is groot. Op volwassen leeftijd kampen slachtoffers van kindermishandeling geregeld met onverklaarde psychische klachten. Veel mensen die er in hun kindertijd mee te maken hebben gehad kampen met angsten, faalangst, stress, grote onzekerheid, depressie en eenzaamheid.

Opvallend is dat mensen die kindermishandeling hebben meegemaakt dat zij vooral schuldgevoelens ervaren en zich ervoor schamen. Zij horen vaak van hun omgeving, het is de dader die zich moet schamen en schuldig moet voelen, niet jij. Ja, theoretisch gezien helemaal juist, en vaak weten de slachtoffers dat ook wel. Toch voelt dat niet zo. De gevoelens van schuld en schaamte, maar ook angst zorgt er veelal voor dat kinderen, maar ook de slachtoffers wanneer zij ouder zijn, er niet over praten.

Gevolgen van kindermishandeling

De ontwikkeling van een kind hangt grotendeels af van de interactie met de ouders, zeker de eerste levensjaren. Wanneer het kind ouder wordt gaat de omgeving steeds een belangrijkere rol spelen. De liefdevolle zorg en aandacht van de ouder is voor het opgroeiende kind een basis voor wederzijds vertrouwen. Het kind kan zich daardoor in een veilige omgeving ontplooien. Ook stimuleert de positieve aandacht van de ouder het kind om zich evenwichtig te ontwikkelen op emotioneel, intellectueel en lichamelijk gebied.

In het geval van kindermishandeling ontbreekt die geborgenheid en komt de ontwikkeling van een kind onder zwaar druk te staan. Het ondermijnt het vertrouwen van het kind in anderen. Als het kind de buitenwereld als vijandig ervaart, dan verstoort dat zijn omgang met kinderen en volwassenen om hen heen. Het kind zoekt de schuld voor het gedrag van de mishandelende ouder bij zichzelf. Daardoor krijgt hij een verwrongen, negatief beeld van zichzelf en loopt zijn zelfvertrouwen een grote deuk op.

De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Zo heeft een mishandeld kind, naast alle fysieke en emotionele leed, bijvoorbeeld meer kans op:
– Hechtingsproblematiek;
– Gedragsproblemen;
– Eetstoornissen;
– problematische relaties;
– psychiatrische stoornis;
posttraumatische stressstoornis;
– dissociatieve stoornissen;
depressie;
– angststoornissen;
– risicovol (gezondheids)gedrag: roken, alcohol drinken, drugsgebruik, seksueel risicogedrag;
– zelfverwonding;
– zelfmoord(pogingen);
– verhoogd risico om later eigen kinderen te mishandelen.

Beschermende factoren van het kind

Niet elk kind lijdt even veel onder mishandeling. Het hangt af van de veerkracht en de beschermende factoren van een kind, in hoeverre een kind direct of later als volwassene schade ondervindt.

Andere belangrijke beschermende factoren zijn:
– de ernst van het geweld, de verwaarlozing of het misbruik;
– de leeftijd waarop het begint;
– de duur van het geweld, de verwaarlozing of het misbruik;
– de persoonlijkheid van het kind;
– sociale steun uit de omgeving;
– de mate van emotionele druk.