Waar pesten we allemaal?

pesten op het werk

Waar pesten we allemaal?

Pesten is een probleem waar veel mensen last van hebben. Maar welke mensen hebben er eigenlijk allemaal last van? En waar gebeurt pesten het meest?

De meeste mensen verwachte vooral pesterijen bij kinderen op school. Zo geeft 10% van de kinderen op de basisschool aan slachtoffer te zijn van pesten en 5% van de kinderen uit het voortgezet onderwijs (Bron: Nederlands Jeugdinstituut, 2018). Binnen het voortgezet onderwijs blijkt er vooral gepest te worden op het VMBO. Hoe hoger het middelbaar onderwijs, hoe minder pestkoppen volgens RTL Nieuws. Leraren worden hierin ook niet gespaard. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 10 leraren wordt gepest. Daders van pesten blijken meer uit te willen komen over de pesterijen dan de slachtoffers. 20 procent van de leerlingen geeft namelijk aan zelf te pesten (Bron: Beam). Ook blijken jongens vaker te pesten dan meiden, concludeerde Jeugdmonitor.

Echter, ouders pesten net zo veel als kinderen. In 2017 waren er ruim een half miljoen werknemers slachtoffer aan pesterijen en bij 80.000 werknemers gebeurde het structureel (cijfers van TNO). De Inspectie Sociale zaken en werkgelegenheid heeft pestgedrag in kaart gebracht bij verschillende beroepen.

De beroepsplekken waar werknemers het minst gepest worden zijn:

• Basis onderwijs (maximaal 4, 8%);
• Thuiszorg (maximaal 5,4%);
• Speur en ontwikkelwerk (maximaal 5,8%);
• Gehandicaptenzorg (maximaal 5,9%);
• Peuterspeelzaal en kinderopvang (maximaal 5,9%).

De beroepsplekken waar pesten het meest voorkomt:

• Sociale werkplaatsen (minstens 12,2%);
• Goederenvervoer over de weg (minstens 10,2%);
• Beveiliging en opsporing (minstens 10,2%);
• Drukkerijen (minstens 9,6%);
• Restaurants (minsterns 9,1%).

Cultuur op de werkvloer

Maar waardoor komt dit verschil in de hoeveelheid pesterijen in de ene beroepssector tegenover de andere? Het bestuurslid Irma Vaan van de Beroepsvereniging arbeids- en organisatie deskundigen gaf bij RTL nieuws hier antwoord op. Het heeft te maken met de cultuur op de werkvloer. Bijvoorbeeld zijn er veel mannen of vrouwen? Het niveau van opleiding blijkt weer ook een rol te spelen in de hoeveelheid pesterijen. Daarnaast speelt het ook mee of men zeker is van zijn of haar baan. Als men bang is om ontslagen te worden, zijn er mensen die aan de poten onder andermans stoelpoten gaan zagen.

Twee andere plekken waar pesten voorkomt zijn verzorgingstehuizen en binnen de kerk. Hier wordt men ook buitengesloten, getreiterd, en genegeerd. Toch is hier bijna geen onderzoek naar en zijn er weinig cijfers bekend. Dit komt doordat er een taboe ligt om hierover te praten. Met de nationale “Week Tegen Pesten” ,word getracht om het taboe over pesten te doorbreken, waardoor de eerste stap wordt gemaakt om pesten te stoppen.