Voor een gebroken been ga je niet naar de hartchirurg

Voor een gebroken been ga je niet naar de hartchirurg.

Ga jij met je klachten naar de BGGZ of de SGGZ?

De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts kan je doorverwijzen voor hulp bij psychische problemen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (BGGZ) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ): dit is afhankelijk van de aard en mate van jouw probleem.

Het is belangrijk om te weten wanneer je met jouw psychische klachten het beste naar de Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ (ook wel gespecialiseerde GGZ) kunt gaan. Het verschil is niet erg lastig waarbij het onderscheidt vooral heeft te maken met de hulpvraag en de ernst van de klacht(en).

Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog. Bij zwaardere psychische problemen verwijst de huisarts door naar de Specialistische GGZ.

De juiste zorg voor jou

De druk op de GGZ neemt toe, zodanig dat de wachttijden voor de GGZ toenemen. 20% van de Nederlanders heeft last van psychische klachten. Psychologiepraktijk van Buuren wil de Basis GGZ toegankelijk houden. Wij streven ernaar om te werken zonder wachttijden. Dit is alleen mogelijk wanneer de huisarts de cliënt verwijst naar de Basis GGZ als dat passend is bij de psychische problemen die de cliënt ervaart. Gelukkig doen de huisartsen dit veelal goed! …maar dit lijkt soms makkelijker dan het is…

Wij zien dat de huisartsenzorg ook op spanning staat, de werkdruk van huisartsen toeneemt en de huisarts niet altijd zicht of voldoende tijd heeft om de psychische problemen in kaart te brengen. Wij zien wat vaker gebeuren dat cliënten naar onze praktijk worden verwezen met problemen die niet in onze praktijk thuishoren. Dit is vervelend voor alle betrokken partijen. Jij als cliënt wil graag een goede plek hebben en geholpen worden, maar wij willen ook graag de zorg leveren die wij kunnen leveren. Wij begrijpen dat het voor jou als cliënt een grote teleurstelling kan zijn als er geïndiceerd wordt dat je bij ons niet op de juiste plek bent, maar wij willen dat je ook echt geholpen wordt. Je gaat immers voor je gebroken been ook niet naar de hartchirurg, toch?!

Selectieproces bij Psychologiepraktijk van Buuren

Psychologiepraktijk van Buuren heeft één specialisme in huis, namelijk de Basis GGZ. Doorgaans bieden wij behandelingen aan met een behandelduur van gemiddeld zeven sessies. Wat wij zeggen is zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

Ons selectieproces bestaat uit drie fasen, namelijk:

  1. De verwijsbrief. Wij ontvangen van de huisarts jouw verwijsbrief. Wij doen een eerste beoordeling op de verwijsbrief waarbij wij kijken of de beschreven problematiek passend lijkt voor de Basis GGZ.
  2. Intakevragenlijst en de SQ-48. Je ontvang van ons twee vragenlijsten, de intakevragenlijst en de SQ-48. Deze vragenlijsten willen wij twee werkdagen voor aanvang van het intakeproces ontvangen hebben zodat de psycholoog deze kan bekijken. De psycholoog beoordeeld deze vragenlijsten op basis van de beschreven problematiek en/of deze passend is binnen de Basis GGZ.
  3. Het intakegesprek. Je hebt een intakegesprek waarbij je samen met de psycholoog je klachten bespreekt en in kaart brengt. De psycholoog beoordeeld of de problematiek passend is binnen de Basis GGZ.

Het kan zijn dat bij stap 1 al duidelijk is dat de problematiek niet passend is binnen de Basis GGZ, maar het kan ook zijn dat het na stap 2 of 3 pas helder is. Wanneer de problematiek passend is na stap 3 zal er een behandelovereenkomst worden gesloten en zal je officieel pas in behandeling genomen worden bij Psychologiepraktijk van Buuren. Wanneer de problematiek niet passend is dan zal je worden terugverwezen naar de huisarts zodat de huisarts je kan verwijzen naar de Specialistische GGZ.

Wanneer de psychische problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet zijn opgelost of wanneer de psychische klachten van complexere of ernstigere aard zijn, kan je doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ. Ook tijdens het behandelproces kan het zo zijn dat de problematiek toch niet passend is in de Basis GGZ. Wij zien dit een enkele keer wel voorkomen ondanks ons uitgebreide selectieproces. In dat geval zullen we je ook gaan doorverwijzen naar de Specialistische GGZ

Mocht je vragen hebben over de Basis GGZ of de Specialistische GGZ of twijfel je of jouw psychische klacht wel door ons behandeld kan worden? Neem dan contact met ons op.