Omgaan met buitengesloten worden

Buitensluiten

Omgaan met buitengesloten worden

In dit artikel krijg je tips om met buitensluiting om te gaan.

We vinden het fijn om bij een groep te horen, maar wat nou als deze groep je niet accepteert of je buitensluit? Relationeel pesten gebeurt vaak in de vorm van buitensluiting. Ook al wordt iedereen wel eens afgewezen, buitensluiting zorgt voor een heel eenzaam en verdrietig gevoel. Het doet altijd pijn als je buitengesloten wordt door een groep, hoe oud je ook bent. Onderzoek van Kip Williams wijst uit dat je hersenen afwijzing op dezelfde manier verwerken als fysieke pijn. Het negeren van iemand lijkt niet zo erg als iemand slaan of iemand uitschelden. Echter, dit blijkt wel even erg te zijn, en soms zelfs nog erger.

Hoe ga je met buitensluiting om en hoe verminder je de pijn?

Onderzoek je situatie: om gericht je buitensluiting tegen te gaan, is het belangrijk de situatie realistisch te onderzoeken. Dit betekent dat je de situatie vanuit verschillende perspectieven gaat bekijken. Je overweegt alle aspecten van de situatie, namelijk jezelf, anderen en de omgeving. Negatieve gedachten kunnen ervoor zorgen dat je de feitelijke situatie uit het oog verliest.
Vragen die je kan stellen zijn:
• Wat is het feitelijke bewijs dat je buitengesloten bent? Ondersteunt het bewijs je gevoelens?
• Zijn er misschien andere redenen waardoor anderen zich zo gedroegen dat jij je buitengesloten voelde? Misschien hadden de anderen haast of veel aan hun hoofd. Ga er van uit dat de ander de beste intenties heeft, tot het tegendeel is bewezen.
• Wat was jou rol in deze situatie?
• Vraag aan een andere persoon die je vertrouwt of hij of zij denkt dat jij de situatie goed inschat.

Neem buitensluiting serieus: Als buitensluiting te lang voortduurt kan je je heel erg naar gaan voelen en er zelfs ziek van worden. Trek dus gauw aan de bel bij je omgeving. Praat bijvoorbeeld met je familie of een goede vriend. Hierbij lucht je je emoties en dit helpt je ook herinneren dat je mensen hebt die heel veel om je geven.

Geloof in jezelf: Jij bent een topper, echt waar! Als je wordt buitengesloten dan kunnen negatieve gedachtes ontstaan over jezelf. Hierdoor ben je gestrester in gesprekken met anderen of ga je zelfs sociale situaties vermijden. Echter, deze gedachtes hoeven niet te kloppen. Dat je niet goed past bij deze ene groep, heeft niks te maken met hoe tof jij bent of hoe goed jij past bij andere mensen. Door jezelf 3 maal daags een complimentje te geven, besteed je meer aandacht aan de positieve onderdelen van jezelf. Jouw goede eigenschappen mogen benoemd en gevierd worden!

Praat met degenen die je buitensluiten over je gevoelens: Een belangrijke manier om met de situatie om te gaan, is door eerlijk te zijn tegen wie je buiten sluiten. Vertel aan hen hoe je je voelt doordat ze je buitensluiten en vraag waarom ze dit hebben gedaan. Laat ze weten hoe je je voelde bij deze specifieke situaties en waarom je toen graag had gewild dat ze je erbij hadden gevraagd. Door op een neutrale manier ze op de man af te vragen wat er aan de hand is, zorgt ervoor dat je sneller eerlijke antwoorden van ze krijgt. Een voorbeeld: “Ik vond het feestje vorige week echt vet, maar ik voelde me buitengesloten toen jij, Roos en Pieter ineens een kaartspelletje begonnen, waar ik niet aan mee mocht doen. Waarom mocht ik niet mee doen? Ik heb het idee dat jullie mij niet mogen, klopt dat?”

Leg contact met nieuwe vrienden: Als een groep je blijft buitensluiten, kan het zo zijn dat je moet accepteren dat je niet op hen kan rekenen als je vrienden. Je verdient beter dan te blijven plakken bij mensen die je verdrietig maken. Zoek nieuwe vrienden die je wel respecteren en om je geven. We kunnen niet verwachten dat anderen altijd op ons zullen afstappen. Je zult ook zelf moeten laten zien dat je open staat voor contact. Tips voor wat je kan doen zijn:
• Benader nieuwe mensen op feestjes of ga naast andere mensen zitten in de kantine;
• Probeer zelf een gesprek aan te knopen met iemand, zeg hierbij bijvoorbeeld iets over wat jullie beiden zien, horen of voelen;
• Lukt het je toch niet om contact te leggen, probeer dan met anderen te overleggen wat je anders zou kunnen doen. Met openstaan voor feedback en door te blijven oefenen, word jij een pro in nieuwe contacten leggen.

Betrek een derde persoon om de buitensluiting op te lossen: wil je heel graag weer normaal omgaan met de groep die je nu buitensluit, maar lukt dit jullie samen niet om te veranderen? Een derde persoon erbij betrekken biedt soms de uitkomst, zoals je leraar of je leidinggevende. Deze persoon begeleidt dan het gesprek tussen jou en de groep, waardoor dit goed kan verlopen. Onderdelen van dit gesprek zijn:
• Constateer met elkaar dat er een conflict is;
• Beiden partijen spreken vervolgens al hun gevoelens en irritaties uit. Bedenk hiervoor van te voren wat je precies stoort;
• Ga samen na wanneer de eerste irritaties zijn begonnen en probeer de oorzaak van het conflict te vinden. Denk hierbij ook na over je eigen rol hierin;
• Bedenk mogelijke oplossingen met elkaar en maak hier afspraken over. Plan een datum waarop jullie weer bijeenkomen en samen evalueren of aan deze afspraken voldaan is.