Geen goede voornemens, maar daadkracht!

Geen goede voornemens, maar daadkracht!

In dit artikel krijg je informatie over goede voornemens en daadkracht.

Voornemens, mensen maken ze elk jaar weer. Het is al jaren een trend om allerlei dingen voor te nemen, waarvan de meeste waarschijnlijk al na een paar dagen worden gestopt. Veel gehoorde voornemens zijn; afvallen, stoppen met roken, nee zeggen, meer sporten, op tijd naar bed en geen nagels meer bijten. We kennen ze allemaal wel, deze zogenaamde goede voornemens. Stop met goede voornemens! Een voornemen betekent niets, een beslissing is alles. Goede voornemens mislukken omdat je nooit echt besluit het te doen, maar je neemt het voor. Laat het voornemen los, maar niet je doel. Ga het doen! Dat maakt het verschil.

Voornemen versus beslissing nemen

Stel dat er honderd mensen zijn die zich voornemen om dit jaar een rondreis te maken in Thailand. Hoeveel zullen er daadwerkelijk gaan? Zeker niet alle honderd, dat weten we wel zeker. Een voornemen is dan ook iets dat je van plan bent. We weten dat mensen van alles plannen, zonder het daadwerkelijk uit te voeren. Stel nu dat er iemand is die zegt: “Wat er ook gebeurt, dit jaar maak ik een rondreis door Thailand. Er is niets dat mij tegen houdt. Ik ben het niet van plan, ik ga het gewoon doen!”. De kans is heel erg groot dat die persoon ook daadwerkelijk een rondreis gaat maken. Het komt veel krachtiger en overtuigender over. De beslissing zorgt ervoor dat je doel gaat behalen, niet het voornemen. Dus maak je beslissing!

Het stellen van (SMART)doelen

Het stellen van doelen stuurt je gedrag. Als je geen doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Het is belangrijk dat je je doelen SMART ofwel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden kunt maken. De mate waarin je in je formulering van jouw doelen met deze aspecten rekening houdt, bepaalt namelijk of je in staat zult zijn om de doelen, binnen de verwachte tijd, te bereiken en daarmee dus de mate van jouw tevredenheid over jouw eigen acties.

Waar staat SMART voor?
• Specifiek: Het is voor iedereen duidelijk waar het om gaat en welk resultaat wilt bereiken.
• Meetbaar: Iedere onafhankelijke derde moet in staat zijn om na te gaan of je doel daadwerkelijk is gerealiseerd. Van belang is daarom ook om exact de voorwaarden te formuleren waaraan je resultaat zal moeten voldoen.
• Acceptabel: Iedereen is het er over eens dat jouw leerdoelen logischer wijze voortkomen uit je eigen analyse van jouw vaardigheden.
• Realistisch: Je moet niet de hele wereld in één keer wil veranderen. Zorg ervoor dat je voor jezelf realistische en haalbare stapjes definieert, zodat je ook daadwerkelijk succes kunt boeken. Doe je dat niet dan is de kans op uitstelgedrag groter. Een moeilijk bereikbare doelstelling kun je opsplitsen in een kleinere, haalbare stappen (niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk).
• Tijdgebonden: Het resultaat moet haalbaar zijn in het tijdsbestek van het traject, bijvoorbeeld per week. Hierbij kan het behulpzaam zijn om in kaart te brengen welke van jouw eigenschappen en sterkten je bij het realiseren van het doel behulpzaam kunnen zijn.