Day

juni 23, 2015
Dit artikel behandelt een onderzoek naar acute onvrijwillige psychiatrische opnames (AIPA: Acute involuntary psychiatric admissionsin) en om Utrecht. Psycholoog Melissa van Buuren werkte mee aan dit onderzoek. AIPA’s behoren tot de meest drastische procedures van het initiëren van psychiatrische zorg. De studie onderzoekt of er aanzienlijke verschillen zijn in tussen stedelijke en semi-plattelandsgebieden en welke...
Read More