VACATURE GZ-PSYCHOLOOG IN OPLEIDING

GZ-opleidingsplaats

Vacature voor 2 opleidingsplaatsen GZ-psycholoog in opleiding (PioG) op een gecombineerde plek voor Psychologiepraktijk van Buuren en Eetstoornissen Rintveld met UZO Psychodiagnostiek

De ene PioG is in dienst van Psychologiepraktijk van Buuren en werkt het eerste jaar van de opleiding 3 dagen per week in Utrecht of Hilversum en 1 dag per week voor psychodiagnostiek in Rotterdam of Leiden. De andere PioG is in dienst van Altrecht en werkt het eerste jaar van de opleiding 3 dagen bij Eetstoornissen Rintveld in Zeist en 1 dag bij UZO Psychodiagnostiek, ook in Zeist. Het tweede jaar wisselen de PioGs van plek.

Psychologiepraktijk van Buuren
Psychologiepraktijk van Buuren is een instelling waar volwassenen (18+) worden behandeld
binnen de generalistische Basis GGZ (BGGZ). Het is een snelgroeiende praktijk voor
kortdurende psychologische behandelingen bij een verscheidenheid aan lichte tot matige
klachten, als angst-, stemmings-, psychotrauma- en stressklachten. In de behandeling staat de
cliënt centraal. Samen met de cliënt ga je op zoek naar het behandeldoel waaraan gewerkt kan
worden. Onze aanpak is gericht op het verhelpen, verminderen of beheersbaar maken van
psychische klachten en problemen. De behandelingen die wij bieden zijn evidence based en
volgens de laatste richtlijnen.

Onze schijf van vijf bestaat uit: geen wachtlijsten, betrokkenheid, huiselijke sfeer, korte lijnen en
een snel & adequaat proces. Voor meer informatie zie: www.psychologiepraktijkvanbuuren.nl

De GZ-psycholoog in opleiding zal drie dagen per week werkzaam zijn op één van de locaties
(Amersfoort of Hilversum). Je voert intakegesprekken, stelt indicatie en adviesgesprekken,
stemt af met de werkbegeleider over o.a. het behandelplan en voert de behandeling
grotendeels zelfstandig uit. De behandeling evalueer je regelmatig met de cliënt en je
werkbegeleider. Aan het einde van de behandeling volgt een eindevaluatie waarna de
behandeling wordt afgesloten en indien nodig wordt er een vervolgbehandeling bepaald. Je
neemt deel aan GZ-overleggen. Op deze locaties werken GZ-psychologen en psychologen.

Altrecht Eetstoornissen Rintveld

Altrecht Rintveld is een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen met eetstoornissen. De GZ psycholoog in opleiding zal werken in het team volwassenen. De patiëntenpopulatie bestaat grotendeels uit mensen met anorexia nervosa, daarnaast behandelen we ook mensen met boulimia nervosa en met ARFID. We werken protocollair en evidence based waar dat kan. Daarnaast bieden we ook zorg op maat en denken we buiten de gebaande kaders waar nodig. Behandelingen kunnen herstelgericht zijn maar kunnen zich ook richten op het zo goed mogelijk leren omgaan met de eetstoornis en de kwaliteit van leven verbeteren. We beschikken over een polikliniek, dagbehandeling en een kliniek. Rintveld fungeert op het gebied van eetstoornissen als expertisecentrum. Er wordt samengewerkt met nationale en internationale partners op het gebied van de behandeling van patiënten met een eetstoornis. Naast patiëntenzorg houden we ons ook bezig met wetenschappelijk onderzoek (i.s.m. het UMC Utrecht), onderwijs en opleiding. Rintveld heeft sinds 2008 het TOPGGZ Keurmerk.

De GZ psycholoog in opleiding zal een belangrijke rol vervullen in het team volwassenen. Je taken zullen bestaan uit het uitvoeren van intakes, consulten, indicatiestelling en adviesgesprekken. Je maakt behandelplannen met je patiënt en brengt deze tot uitvoering. Je zult veelal individuele behandelingen uitvoeren, dit kan zijn binnen zowel poliklinische, dagklinische of klinische zorg. Het betrekken van systeemleden van de patiënt hoort daar ook bij. Daarnaast is het deelnemen aan diverse multidisciplinaire overlegvormen en intervisies een deel van je taak

UZO Psychodiagnostiek
Op deze polikliniek wordt (gespecialiseerd) psychodiagnostisch onderzoek verricht, voor de verschillende zorgeenheden van Altrecht Utrecht Zuid Oost (UZO). Er werken klinisch psychologen, GZ-psychologen i.o., en ggz-agogen. Als PioG voer je onder supervisie persoonlijkheidsonderzoeken, intelligentie- en neuropsychologische onderzoeken uit en voer je adviesgesprekken. Daarnaast woon je de maandelijkse intervisie bij.

Werkzaamheden

Het takenpakket bestaat grofweg voor 50% uit diagnostiek en voor 50% uit behandeling. Van het diagnostiekdeel is de helft (een dag per week) testdiagnostiek bij Psychodiagnostiek UZO. De overige helft bestaat uit intakes, consultaties en indicatiestelling en vindt plaats bij de behandelafdelingen. Verder neemt de opleideling deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van super-/intervisie. Het houden van referaten binnen de afdeling behoort tevens tot de werkzaamheden van de opleideling.

Functie-eisen
De kandidaat dient in het bezit te zijn van een LOGO-verklaring. Daarnaast is het hebben van ervaring met de doelgroepen een pré. Van de kandidaat wordt een flexibele attitude verwacht en wordt verwacht dat deze makkelijk in (verschillende) teams kan werken. Behalve de grote variatie in doelgroepen die zorgt voor complexe en gevarieerde problematiek, stelt de diversiteit aan werkplekken eisen aan de flexibiliteit van de opleideling.

Wat wij bieden
Wij bieden een stimulerende opleiding- en werkomgeving waarin veel belang gehecht wordt aan een samenhangend en kwalitatief goed zorgaanbod. Daarnaast streven wij ook naar een verdere kwalitatieve ontwikkeling van de opleiding.
Binnen dit kader bieden wij een gedegen praktijkopleiding tot GZ-psycholoog met uitstekende begeleiding en goede arbeidsvoorwaarden.

Aanstelling en dienstverband
De ene opleideling komt in dienst van Altrecht en de andere in dienst van Psychologiepraktijk van Buuren. Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, dat is inclusief de Rino opleidingsuren, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar). Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.

Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen van 13 mei tot en met 31 mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl. Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

We verwachten je in week 23 te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd. Bellen voor deze datum heeft nog geen zin.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 20 juni.

Inlichtingen

  • Mw. J. van der Linden, GZ psycholoog- psychotherapeut en praktijkopleider, tel. 06- 82 131 093

Voor informatie over de afdelingen:

  • Rintveld: mw. J. Seldenrijk, GZ psycholoog, tel 030- 696 5477
  • Psychologiepraktijk van Buuren, dhr. PP. Coppes: 06-104 19946

Wij doen ons best om bij een afwijzing deze toe te lichten. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature krijgen is het helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting van de afwijzing te geven.

Bijzonderheden

De Rino opleidingskosten worden volledig betaald.

De inlooppsycholoog

Heb je een probleem, vraag of hulp nodig? Maar weet je niet of een psycholoog iets voor je kan betekenen en of je een klik hebt met de psycholoog? Onze visie is dat iedereen een probleem gratis moet kunnen voorleggen bij de juiste hulpverlener zonder dat direct de meter begint te lopen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandeldoelen te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >