Tarieven en vergoedingen 2022

Je zoekt professionele hulp of ondersteuning om je psychische klachten de baas te worden, dan sta jij centraal.

De psychologische hulp wordt vergoed door de zorgverzekeraar

Wat zijn de voorwaarden:

Om voor vergoeding van een behandeling binnen de B-GGZ vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

• Er is een geldige verwijzing van de huisarts;
• De psychische klachten die je hebt, valt onder de verzekerde zorg.

Of de behandeling vergoed wordt en hoe de verrekening verloopt, hangt af van de afspraken of van het contract tussen Psychologiepraktijk van Buuren en de zorgverzekeraar. De behandeling bij Psychologiepraktijk van Buuren wordt in de meeste gevallen vergoed. Zie hieronder onze contractafspraken met de zorgverzekeraars.

Gecontracteerde zorg

Voor 2022 hebben we een contract met onderstaande zorgverzekeraars voor behandeling in de B-GGZ:

Achmea 
• De Friesland Zorgverzekeraar
• FBTO
• Interpolis
• Pro life
• ZieZo
• Zilveren Kruis

Menzis (gecontracteerd)
• Anderzorg
• HEMA
• Menzis
• PMA

DSW
• DSW
• InTwente
• StadHolland

a.s.r. Ziektekostenverzekeraar
• ASR
• Ditzo

Zorg & Zekerheid
• AZVZ
• Zorg en Zekerheid

ENO
• Salland
• Zorgdirect

Eucare / Caresq
• Eavitae

Disclaimer
Het overzicht van de vergoedingen van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Psychologiepraktijk van Buuren stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Informeer altijd bij jouw zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden en de premie.

De kosten worden na iedere sessie rechtstreeks door ons gedeclareerd bij jouw zorgverzekeraar en worden (volledig) vergoed, onder aftrek van je Eigen Risico.

Afzeggen en NO-SHOW

Afzeggen 2 werkdagen van tevoren

Als je onverhoopt niet op de afspraak kunt komen, vragen wij je dringend de afspraak uiterlijk 2 werkdagen van tevoren uitsluitend telefonisch af te zeggen. Bij niet tijdig afzeggen dan worden de volledige kosten van de geplande sessie in rekening gebracht.

Let op: deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zullen door jouw zelf betaald dienen te worden.

Indien we de telefoon niet opnemen volstaat een voicemailbericht.

 

Ongecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars waarmee Psychologiepraktijk van Buuren in 2022 geen contract heeft afgesloten, maar wel de zorg vergoeden:

Wanneer je bij VGZ of ONVZ bent verzekerd, zal je de kosten van de behandeling eerst zelf moeten voorschieten. Na iedere sessie zal je via een automatische incasso je behandeling aan ons betalen. Je ontvangt voor de behandeling(en) een factuur, die je kan indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van welke polis je hebt afgesloten en de voorwaarden worden de kosten geheel of grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. We raden je aan van tevoren contact op te nemen met je zorgverzekeraar om niet voor verrassingen te komen staan.

Eigen risico

Het jaarlijks verplichte eigen risico:

In 2022 is het verplichte eigen risico van de zorgverzekering € 385,-. Dit geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar en is niet specifiek gebonden met de GGZ of met Psychologiepraktijk van Buuren. Wanneer je in het kalenderjaar waarin je je aanmeldt, al andere zorg hebt ontvangen en je eigen risico of een deel daarvan is ‘opgebruikt’, dan wordt dit (deel) niet meer in rekening gebracht voor de behandeling bij Psychologiepraktijk van Buuren.

Onverzekerde zorg

Zorg dat niet vergoed wordt:

Psychische problemen waarvan de behandeling niet voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt, wordt ook wel onverzekerde zorg genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij een specifieke fobie of relatieproblemen. Is er in jouw geval sprake van onverzekerde zorg dan zal dit met jou besproken worden. Wil je dan toch hulp van Psychologiepraktijk van Buuren ontvangen, dan ontvang je na iedere sessie een factuur.

Tarieven van 2022

Psychologiepraktijk van Buuren hanteert de volgende tarieven:
     
Intakegesprek & Regiegesprek   € 220
Beoordelen intakevragenlijst    
Beoordelen SQ-48 en HoNOS+    
60 minuten intakegesprek, psycholoog    
15 minuten gesprek, GZ-psycholoog    
     
Behandelsessies    
45 minuten behandelgesprek, psycholoog   € 110
     
EMDR-therapie   € 195
90 minuten EMDR-therapie, psycholoog    
     
EFT-relatietherapie   € 180 (werkdagen 09:00 – 17:00)
75 minuten sessie, EFT-relatietherapeut   € 220 (weekend / avond)
     
EFT-Relatieweekend   € 1.320
2-daagse relatietherapie per koppel    
     
EFT-Relatieweekend   € 800
3-daagse Houd Me Vast (groep)training    
     
E-Health modules   € 160
Toegang tot de E-health module    
Vier 10 minuten sessies, psycholoog    
     
Overige werkzaamheden   €45 per 15 minuten
Overleg derden (huisarts, bedrijfsarts e.d.)    
en/of telefonisch consult    

De psycholoog

Mijn naam is Melissa van Buuren; psycholoog, vrouw, moeder, iemand die midden in het leven staat en een mensen-mens. Mijn passie is mensen helpen om te groeien of hun problemen de baas te worden. Écht luisteren naar iemand is het startpunt om verder te komen.
Lees verder >

Werkwijze

Jij staat centraal. We beginnen met een kennismaking en intake om vervolgens tot een diagnose en behandeldoelen te komen. Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt. Jij kiest zelf of je door wilt gaan met de behandeling.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >