Pesten

Je kind pest of wordt gepest
"Mijn kind wilde opeens niet meer naar school en leek van de één op de andere dag een heel ander kind. Al snel bleek dat mijn kind op school gepest wordt. Ik hoop dat mijn kind leert dat het oké is om voor zichzelf op te komen."

Mijn kind wordt gepest

Pesten is een probleem waar veel kinderen en jongeren mee in aanraking komen. Misschien heeft jouw kind hier ook mee te maken en daar kan je kind onder lijden. Het is voor ouders en leerkrachten belangrijk om te weten dat veel slachtoffers zowel op school als thuis niet vertellen dat ze gepest worden. Kinderen kunnen daar verschillende redenen voor hebben, zoals angst voor wraak van de dader, angst dat ze niet geloofd worden of het gevoel dat het pestgedrag van de dader normaal is. Naast het mogelijk ‘geheim houden’ van een pestsituatie, kan pestgedrag verschillende problemen opleveren voor slachtoffers. Denk daarbij aan zwakke schoolprestaties, schoolvermijding, angst, somberheid en een laag zelfbeeld. Deze gevolgen kunnen een negatieve invloed hebben op het leven en de ontwikkeling van je kind en daar willen we zo snel mogelijk wat aan doen.

Mijn kind pest anderen

Naast aandacht voor slachtoffers, is het ook belangrijk om stil te staan bij daders van pestsituaties. Sommige pesters zijn in het verleden zelf gepest of bang om gepest te worden. Voor ouders kan het moeilijk zijn om te accepteren dat je kind anderen pest en we denken graag met je mee in mogelijkheden. Voor sommige kinderen is het moeilijk om hun emoties onder controle te houden en wellicht kan jouw kind daar hulp bij gebruiken. Daarnaast kunnen er problemen in de thuissituatie, op school of binnen de sportvereniging spelen die frustratie oproepen en tot het pestgedrag leiden. Gezien de negatieve gevolgen voor zowel slachtoffers als daders van pestgedrag, is het van belang om snel in te grijpen.

Gevolgen

Zowel daders als slachtoffers van pestgedrag lopen risico op psychologische klachten en problemen. Het kan verstrekkende gevolgen hebben en de ontwikkeling van je kind belemmeren. Vanwege de negatieve invloed van pesten op het van je kind bieden we graag hulp.

Wat kan een orthopedagoog of psycholoog doen?

Allereerst gaan we op zoek naar de kern van het probleem en bekijken we de huidige situaties om te bepalen of er nog steeds sprake is van pesten. We bespreken welke klachten je kind heeft en hoe die je kind belemmeren in het functioneren en ontwikkelen. Zo kunnen we voor pesters bijvoorbeeld onderzoeken waar woede en agressie vandaan komt en bieden we handvatten om emoties te reguleren. Als je kind gepest wordt, gaan we samen werken aan weerbaarheid en het herstellen van het zelfbeeld van je kind. We kunnen eventuele angst aanpakken en lastige situaties oefenen. Samen stellen we doelen op, zodat we daar stap voor stap naar toe kunnen werken.

Hoe herken ik pestgedrag?

Als onderstaande drie kenmerken samen voorkomen, is er sprake van pesten:

De pester wil opzettelijk schade toebrengen aan het slachtoffer;
De negatieve gedragingen vinden meerdere keren en over langere tijd plaats;
Er bestaat een machtsverschil tussen de pester en het kind dat gepest wordt.

Er zijn daarnaast verschillende vormen van pesten:

Direct pesten
Deze vorm van pesten is over het algemeen zichtbaarder dan indirect pesten. Bij direct pesten kun je denken aan fysieke agressie zoals slaan en schoppen en aan verbale agressie, zoals uitschelden en bedreigen.

Indirect pesten
Indirect pesten is minder zichtbaar en bestaat bijvoorbeeld uit roddelen en buitensluiten. Deze vorm van pesten wordt ook wel relationele agressie genoemd – oftewel agressie ten opzichte van relaties – en heeft als doel om vriendschappen te manipuleren.

Cyberpesten
Bij cyberpesten wordt gebruik gemaakt van moderne technologie waarbij het pesten online plaatsvindt, bijvoorbeeld via sociale media. Daarbij kunnen zowel kenmerken van direct als indirect pesten voorkomen, te denken aan het sturen van beledigingen of het verspreiden van persoonlijke foto’s aan andere kinderen.

Hoe behandelt een orthopedagoog of psycholoog de invloed van pesten?

Tijdens de intake wordt vastgesteld van welke symptomen je kind last heeft en hoe die het functioneren van je kind beïnvloeden. Ook kijken we of we mogelijke oorzaken en gevolgen van het pestgedrag kunnen vinden. Daarna bespreken we welke ondersteuning het beste bij jou en je kind past. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het vergroten van weerbaarheid, het werken aan een positief zelfbeeld, behandeling van angst door middel van cognitieve gedragstherapie, emoties leren reguleren en/of de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen door EMDR. Welke ondersteuning we kiezen hangt af van de klachten, maar ook van het karakter van je kind.

Vergoeding voor behandeling van invloed pesten

Informeer voor vergoeding bij de gemeente

Sessies dienen direct na afloop contant of per PIN te worden voldaan. Bij de gemeente kun je informeren naar eventuele vergoedingen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Jeugdwet. Daarnaast is bij enkele zorgverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden van je aanvullende verzekering.

Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden van je aanvullende verzekering. Als je meer informatie wilt over onze behandelingenpsychologenorthopedagoogwerkwijze en tarieven kijk op de desbetreffende pagina’s.

Herken je de klachten en heb je behoefte aan hulp voor je kind of heb je gewoon een vraag over de behandeling rondom pesten? Neem dan contact met ons op voor een intakegesprek, of mail naar Psychologiepraktijk Van Buuren.

Pesten de baas worden