Schoolangst

Je kind weigert om naar school te gaan uit angst
“Na de schoolvakantie verzet mijn kind zich iedere ochtend om naar school te gaan. Bij het vooruitzicht aan de schooldag, raakt mijn kind in paniek en begint te huilen. Ik voel als ouder zo’n onmacht.”

Je kind is bang om naar school te gaan

Voor de meeste kinderen is school een leuke en veilige plaats. Helaas, dat is niet voor alle kinderen het geval: sommige kinderen zijn namelijk bang om naar school te gaan. Misschien herken je dat bij je eigen kind. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat je kind het moeilijk vindt om tijdens schooltijd geen familieleden of andere personen waaraan ze zijn gehecht om zich heen te hebben. Of ze zien op tegen een mogelijk negatieve beoordeling van anderen, bijvoorbeeld van andere kinderen, de leerkracht of resultaten van een toets.

Als je kind vanwege angst niet naar school toe gaat of moeite heeft om een dag lang op school te blijven, wordt dat schoolweigering genoemd. Andere woorden die voor schoolweigering worden gebruikt, zijn schoolfobie of schoolangst. Schoolangst is niet hetzelfde soort verzuim als dat je kind thuisblijft omdat het (lichamelijk) ziek is. Ook is schoolangst iets anders dan spijbelen. Bij schoolangst zijn ouders op de hoogte van het verzuim, terwijl dat bij spijbelen vaak niet het geval is. Daarnaast hebben kinderen met schoolangst vaak een goede werkhouding en een hoog streefniveau, terwijl spijbelaars meestal niet gemotiveerd zijn voor school. Schoolweigering gaat vaak samen met een hardnekkig verzet om naar school te gaan vanwege angst; zo kan je kind bijvoorbeeld paniek, huilbuien en woedeaanvallen laten zien. Schoolangst kan ook samenhangen met andere vormen van angst, zoals faalangst of ingrijpende gebeurtenissen zoals pesten. Hoe langer je kind niet naar school gaat, hoe meer onderwijs en contacten met klasgenoten je kind mist en des te moeilijker de terugkeer naar school wordt. De gevolgen van schoolweigering kunnen ingrijpend zijn, zowel voor je kind als voor jullie gezin. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.

Welke factoren kunnen meespelen?

Verschillende risicofactoren kunnen van invloed zijn op schoolangst, zowel bij je kind als op school of thuis. Denk bijvoorbeeld bij je kind aan hoge eisen stellen aan zichzelf, verlegen zijn, het moeilijk vinden om vrienden te maken of een lage dunk hebben van zichzelf. In gezinnen zou overbezorgdheid of een hechte relatie tussen jou en je kind een rol kunnen spelen bij de angst om naar school te gaan. Daarnaast kunnen op school factoren als te hoge eisen stellen, een onveilig klimaat met pestgedrag of leraarwisselingen ook een rol spelen bij schoolangst. Iedere situatie en ieder kind is anders, dus deze factoren hoeven niet allemaal aanwezig te zijn.

Wat kan een orthopedagoog of psycholoog doen?

We proberen de oorzaak te achterhalen, bespreken welke klachten je kind heeft en hoe die je kind belemmeren in het functioneren en ontwikkelen. Samen bekijken we of er sprake is van schoolweigering en welke vervolgstappen nodig zijn. We besteden daarbij ook aandacht aan de samenwerking tussen school en ouders, zodat we in het belang van je kind bekijken hoe we hem of haar verder kunnen helpen.

Hoe herken ik schoolangst bij kinderen?

Als een aantal van onderstaande symptomen gedurende langere periode aanwezig zijn:

Naar school gaan gaat voor je kind samen met hardnekkige problemen, namelijk een aanhoudende tegenzin of weigering om naar school te gaan;
Je kind wordt emotioneel onrustig en gespannen bij het vooruitzicht om naar school te gaan. Deze onrust en gespannenheid verdwijnen geleidelijk als je kind thuis mag blijven;
Je kind heeft moeite om een hele dag op school te blijven;
Je kind heeft last van lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, mis­selijkheid en overgeven. Deze klachten verminderen als het kind thuis mag blijven;
Eventuele lichamelijke klachten treden voornamelijk ’s ochtends voor school, in de loop van de avond voor een schooldag of aan het einde van een weekend voor een schoolweek;
Als ouder ben je op de hoogte dat je kind niet naar school gaat of wilt;
Als ouder ben je onmachtig om je kind naar school te krijgen;
Er is geen sprake van spijbelen, liegen, stelen of vandalisme;
De problemen zijn mogelijk ontstaan na verandering van schoolritme – zoals na vakantie, wisseling van school/klas of nadat je kind een tijd ziek thuis is geweest – of na een ingrijpende gebeurtenis in het gezin, de familie of de leefomgeving van je kind.

Hoe behandelt een orthopedagoog of psycholoog schoolangst?

De eerste stap is om vast te stellen of er sprake is van schoolangst, wat er dan psychisch en lichamelijk met je kind gebeurt en waarom je kind schoolangst heeft. Aangezien schoolangst vaak samengaat met andere problemen, bespreken we ook eventuele andere klachten. We kunnen samen een plan van aanpak maken om je kind verder te helpen, zodat hij of zij de schoolangst onder controle krijgt. Daarbij is een samenwerking met school ook belangrijk. Door afspraken te maken kan een geleidelijke terugkeer naar school in gang worden gezet. We kijken naar welke ondersteuning het beste bij jou en je kind past. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vergoeding voor behandeling van schoolangst

Informeer voor vergoeding bij de gemeente

Sessies dienen direct na afloop contant of per PIN te worden voldaan. Bij de gemeente kun je informeren naar eventuele vergoedingen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Jeugdwet. Daarnaast is bij enkele zorgverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden van je aanvullende verzekering.

Als je meer informatie wilt over onze behandelingenpsychologenorthopedagoogwerkwijze en tarieven kijk op de desbetreffende pagina’s.

Herken je de klachten en heb je behoefte aan hulp voor je kind of heb je gewoon een vraag over de behandeling van schoolangst? Neem dan contact met ons op voor een intakegesprek, of mail naar Psychologiepraktijk Van Buuren.

Weer samen op weg naar school